صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدپلي‌وينيل بوتيرال

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  چكيده طرح توليد پلي‌وينيل بوتيرال
  فهرست مطالب
  فصل اول : معرفي محصول
  1-1- معرفي محصول و مشخصات آن
  1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلي و بالقوه)
  1-3- مواد و ملزومات موردنياز براي توليد محصول
  1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين
  1-5- قيمت داخلي و جهاني محصول
  1-5-1- قيمت داخلي
  1-5-2- قيمت جهاني
  فصل دوم : بررسي بازار
  2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور
  2-2- بررسي طرح‌هاي در دست اجرا در داخل كشور
  2-3- بررسي روند واردات محصول و محصولات جايگزين، و منابع عمده تأمين كننده آن
  2-4- بررسي اندازه بازارهاي داخلي و بين‌المللي مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها
  2-4-1- بازارهاي بين‌المللي
  2-4-2- بازارهاي داخلي
  2-4-3- پلي‌وينيل الكل
  2-5- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف
  2-5-1- حوزه‌هاي جديد مصرف در سطح جهاني
  2-5-2- حوزه‌هاي جديد مصرف در سطح داخلي
  2-6- ريسك صادرات
  2-6-1- مصرف جهاني PVB در ساختمان‌ها
  2-6-2- مصرف جهاني PVB در خودروسازي
  2-6-3- بررسي امكان دستيابي به بازارهاي جهاني
  2-6-4- جمع‌بندي بازار صادرات
  2-7- جمع‌بندي
  فصل سوم : بررسي فني
  مقدمه 3-1
  3-1- معرفي تكنولوژي روز دنيا و صاحبان دانش فني مربوطه و روند تغييرات تكنولوژي توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-2
  3-1-1- معرفي شيميايي توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-2
  3-1-2- شركت‌هاي دارنده دانش فني 3-5
  3-2- مطالعه فرايندهاي مختلف تهيه رزين پلي‌وينيل بوتيرال 3-7
  3-3- فرايند مناسب توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-12
  3-3-1- پليمريزاسيون وينيل استات 3-13
  3-3-2- هيدروليز پلي‌وينيل استات 3-14
  3-4- شرح فرايند توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-16
  3-4-1- واحد مواد اوليه و تخليص 3-16
  3-4-2- پليمريزاسيون، هيدروليز و كندانس 3-16
  3-4-3- واحد خشك كردن و شستشوي محصول 3-20
  3-4-4- حمل و نقل PVB 3-21
  3-4-5- واحد بازيابي محصول جانبي و حلال 3-21
  3-4-6- بحث‌‌هايي پيرامون فرايند 3-23
  3-5- تأسيسات عمومي و تجهيزات جانبي 3-38
  3-5-1- آزمايشگاه 3-38
  3-5-2- تعميرگاه 3-38
  3-5-3- تأسيسات برق 3-39
  3-5-4- تأسيسات آب 3-40
  3-5-5- تجهيزات حمل و نقل 3-41
  3-5-6- تأسيسات سوخت‌رساني 3-42
  3-5-7- توليد گاز ازت 3-42
  3-5-8- مخازن ذخيره 3-43
  3-5-9- سيستم تصفيه پساب 3-43
  3-5-10- اطفاء حريق 3-44


  3-5-11- سيستم دفع ضايعات 3-44
  3-5-12- تأسيسات گرمايشي و سرمايشي 3-45
  3-5-13- ديگ بخار 3-45
  3-5-14- برق اضطراري 3-45
  3-6- محاسبه منابع انساني مورد نياز طرح 3-46
  3-7- مساحت سطح زيربنا و زمين مورد نياز 3-48
  3-8- چگونگي حمل و نحوه بسته‌بندي محصول 3-49
  3-9- برنامه زمان‌بندي اجراي طرح 3-49
  پيوست 3-51
  فصل چهارم : محاسبات مالي و اقتصادي

  فهرست مراجع
  شرح
  جدول(1-1) : برخي خواص مهم انواع رزين‌هاي PVB
  جدول(1-2) : ويژگي‌هاي مكانيكي، الكتريكي و حرارتي انواع رزين پلي‌وينيل بوتيرال
  جدول(1-3) : مواد مورد نياز براي توليد رزين پلي‌وينيل بوتيرال
  جدول(1-4) : ملزومات مورد نياز براي توليد رزين پلي‌وينيل بوتيرال
  جدول(2-1) : روند واردات ورق(طلق) PVB و رشد آن طي 5 سال اخير
  جدول(2-2) : فهرسـت توليدكنندگان رزين و ورقه PVB در سراسر دنيا به همراه مشخصات آنها
  جدول(2-3) : ميزان مصرف ورق پلي‌وينيل‌بوتيرال در توليدات خودرو به تفكيك نوع خودرو
  جدول(2-4) : برآورد اندازه بازار بالقـوه براي رزين پلي‌وينيل بوتيـرال در 5 و 10 سال آتي
  جدول(2-5) : جمع ‌بندي مصـارف فعلي و آتي براي ورق و رزين PVB در مناطق هدف
  جدول(2-6) : برآورد بازار كل محصول پلي وينيل بوتيرال (تن)
  جدول(3-1) : فهرست دارندگان رزين و ورقه پلي‌وينيل بوتيرال
  جدول(3-2) : مقادير جرم مولكولي انواع Movital
  جدول(3-3) : تركيب درصد مواد اوليه مورد نياز در پليمريزاسيون وينيل استات
  جدول(3-4) : تركيب درصد مواد اوليه مورد نياز براي هيدروليز پلي‌وينيل استات
  جدول(3-5) : شرايط دمايي و زماني در مراحل مختلف واكنش پليمريزاسيون
  جدول(3-6) : تركيب درصد مواد اوليه مورد نياز واكنش تراكمي ميان پلي‌وينيل الكل و بوتيرالدئيد
  جدول (3-7): شرايط واكنش تراكمي
  جدول(3-8) : شرح جريان‌هاي ضايعاتي
  جدول(3-9) : ليست تجهيزات مورد نياز توليد پلي‌وينيل بوتيرال
  جدول(3-10) : شماره و شدت جرمي جريان‌ها
  جدول(3-11) : برآورد برق مصرفي واحد
  جدول(3-12) : برآورد نياز آب سالانه واحد
  جدول(3-13) : سوخت مورد نياز وسايل نقليه
  جدول(3-14) : ليست مخازن مورد نياز
  جدول(3-15) : شماره جريان‌هايي كه به واحد تصفيه فرستاده مي‌شوند
  جدول(3-16) : نيروي انساني مورد نياز توليدي
  جدول(3-17) : نيروي انساني غيرتوليدي
  جدول(3-18) : مساحت ساختمان‌ها
  جدول(3-19) : مساحت اجزاي محوطه‌سازي
  جدول(3-20) : جدول زمان‌بندي اجراي طرح پلي‌وينيل بوتيرال
  نمودار(1-1) : روند قيمت وارداتي ورق پلي‌وينيل بوتيرال 1-17
  نمودار(2-1) : روند واردات ورق(طلق) PVB 2-6
  نمودار(2-2) : وضعيت كلي حاكم بر بازار توليد و مصرف رزين PVB 2-8
  نمودار(2-3) : روند مصرف ورق پلي‌وينيل بوتيرال در داخل 2-12
  نمودار(2-4) : روند توليد گذشته و برنامه آتي توليد انواع خودرو كشور 2-14
  نمودار(2- 5) : حجم ناوگان خودروي كشور طي سال‌هاي گذشته و برآورد آتي 2-15
  نمودار(2-6) : برآرود حجم تقاضاي بالقوه موجود براي رزين پلي‌وينيل بوتيرال 2-16
  نمودار(2-7) : الگوي مصرف جهاني پلي‌وينيل الكل 2-16
  نمودار(2-8) : روند واردات پلي‌وينيل الكل در سال‌هاي اخير 2-17
  نمودار(3-1) : رابطه بين زمان انبارداري و مقدار رطوبت 3-72
  شكل(3-1) : توليد دو مرحله‌اي پلي‌‌وينيل بوتيرال 3-8
  شكل(3-2) : مراحل مختلف موجود در توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-13
  شكل(3-3) : دياگرام فرايند 3-56
  شكل(3-4) تغييرات خصوصيات پلي‌وينيل الكل باتغييرات جرم مولكولي و درجه ‌هيدروليز آن 3-71
  شكل (3-5) فرايند عمليات توليد شيشه ايمني استفاده از طلق PVB 3-72

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1381
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.