صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن آمين ها

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  چكيده طرح اتيلن آمين با ظرفيت 22500 تن در سال

  سرمايه گذاري
  بررسي و محاسبات اقتصادي براي مجتمع توليد انواع مختلف اتيلن آمين با ظرفيت 22500 تن در سال با روش استفاده از EDC درفصل سوم اين گزارش آمده است.
  جهت تعيين ميزان سرمايه گذاري براي هزينه هايي از قبيل حق انشعابات و قيمت زمين و ساختمان و همچنين هزينه هاي خدمات مهندسي از طريق مكاتبات انجام شده و نرخهاي مصوب دولت استفاده شده است. هزينه خريد و نصب دستگاههايي كه در داخل ساخته ميشوند از سازندگان دريافت گرديده و در گزارش درج شده است . همچينن جهت تعيين هزينه تجهيزاتي كه به صورت ارزي خريداري ميشوند از ضريب توان (exponential factor) اعمال شده روي گزارشات SRI استفاده شده است. برآورد سرمايه ثابت براي ظرفيت 22500 تن در سال اتيلن آمين به شرح ذيل ميباشد.

  شرح بخش ارزي
  (هزار دلار) بخش ريالي
  (هزار دلار) جمع كل
  (ميليون ريال)
  زمين – 850 850
  محوطه سازي و ساختمان – 3562 3562
  تاسيسات زيربنايي 6936 9306 64794
  هزينه انتقال خوراك 31 1702 1950
  ماشين آلات و تجهيزات 3659 49928 79200
  وسايل اداري – 424 424
  وسايط نقليه – 360 360
  دانش فني و مهندسي 1573 10934 23518
  كل هزينه هاي بالا 12199 77066 174658
  پيش بيني نشده (20%) 2440 15413 34932
  هزينه هاي قبل از بهره برداري 10 2123 2203
  جمع 14649 94602 211794

  سرمايه در گردش ( شامل 3 ماه هزينه هاي ذخيره خوراك و پرداخت حقوق پرسنل، ذخيره مصارف تاسيساتي و 6 ماه پرداخت هزينه تعميرات و 3 ماه پرداخت هزينه هاي اداري و فروش)، در بند 9-4-3 حدود 51 ميليارد ريال برآورد شده است.

  برآورد هزينه توليد
  اين هزينه شامل خريد مواد اوليه و مصارف تاسيساتي، حقوق پرسنل، هزينه تعميرات واستهلاك و هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي مي باشد.
  به طوري كه قبلاً اشاره شد در محاسبات اقتصادي قيمت هر تن خوراك هاي اصلي شامل EDC ، آمونياك وسود سوزآور (50%) به ترتيب 1080، 2320و 800 هزار ريال و قيمت فروش انواع اتيلن آمين ها به طور متوسط 17136 هزار ريال هر تن فرض شده است.
  تعداد پرسنل مديريتي ، خدماتي و عملياتي 133 نفر پيش بيني شده است كه حقوق مربوط به هر گروه جداگانه در جداول 20-3 و 21-3 آمده است.
  خلاصه نتايج به دست آمده از محاسبات اقتصادي براي ظرفيت اسمي توليد 5/22 هزار تن در سال انواع اتيلن آمين به شرح ذيل ميباشد.
  شرح ارزي
  (هزار دلار) ريالي
  (ميليون ريال) جمع كل (ميليون ريال)
  مواد اوليه – 126636 126636
  حقوق و دستمزد پرسنل – 6660 6660
  هزينه مصارف تاسيساتي – 19757 19757
  هزينه تعميرات ونگهداري 495 2767 6729
  جمع موارد بالا 495 155820 159782
  پيش بيني نشده (15%) 74 23373 23967
  هزينه استهلاك 1621 10157 23126
  هزينه توليد 2191 189349 206876
  اضافه مي شود :
  هزينه هاي عملياتي – 27354 27354
  هزينه هاي غير عملياتي 3581 23038 51685
  هزينه مالي سرمايه در گردش – 9198 9198
  جمع كل هزينه هاي توليد 5772 248940 295113

  محاسبه شاخص هاي اقتصادي
  در بندهاي 15-4-3 ، 16-4-3، 17-4-3 و 18-4-3 محاسبات مربوط به شاخص هاي اقتصادي انجام شده است كه نتيجه آن به شرح ذيل خلاصه ميشود.

  نرخ داخلي برگشت سرمايه (IRR) % 36
  ارزش خالص فعلي (NPV) ميليون ريال 151644
  دوره برگشت سرمايه (PBP) سال 38/1
  توليد در نقطه سر به سر (break – point even) تن در سال 13088

  عنـــوان

  كليات
  1-1 معرفي اتيلن آمين ها و موارد مصرف آنها
  1-1-1 انواع اتيلن آمين ها و نحوه توليد
  2-1-1 انواع ناخالصي هاي موجود در اتيلن آمين ها
  3-1-1 خواص فيزيكي
  4-1-1 خواص شيميايي
  5-1-1 موارد مصرف
  2-1 بررسي شرايط رقابت در بازار محصول (داخلي و خارجي )
  1-2-1 مشخصات و ويژگي مشتريان
  2-2-1 ميزان رقابت بين توليد كنندگان
  3-2-1 محصولات جايگزيني يا مكمل
  4-2-1 دسترسي به كانالهاي توزيع
  5-2-1 چرخه عمر محصول
  6-2-1 چرخه عمر بازار محصول
  3-1 بررسي عرضه و تقاضا
  1-3-1 آمريكا
  2-3-1 كانادا
  3-3-1 مكزيك
  4-3-1 اروپاي غربي
  5-3-1 اروپاي شرقي
  6-3-1 ژاپن
  7-3-1 ديگر كشورهاي آسيايي (بجزء ژاپن )
  8-3-1 ايران
  4-1 نتيجه گيري در مورد مصرف و بازارهاي احتمالي
  1-4-1 توليد جهاني
  2-4-1 مصرف جهاني
  5-1 بررسي ظرفيتهاي موجود و تعيين ظرفيت بهينه
  6-1 بازار هدف
  7-1 امكانات دست يابي “Know How”

  عنــوان

  1-2 بررسي تكنولوژيها و فرآيند هاي مختلف توليد محصول
  2-2 انتخاب تكنولوژي و فرآيند بهينه
  3-2 تعيين ظرفيت و برنامه توليد
  4-2 تهيه نمودار فرآيند
  5-2 تعيين مشخصات كلي ماشين آلات و تجهيزات عمده خط توليد
  6-2 نيازهاي جانبي Utility
  7-2 منابع تامين مواد اوليه و امكان تامين داخلي آن در حال حاضر و آينده
  1-7-2 اتيلن دي كلرايد (EDC)
  2-7-2 آمونياك
  3-7-2 سود سوزآور
  8-2 نوع و ميزان مواد شيميايي و كاتاليست مورد نياز و منابع تامين آن
  9-2 تعيين نوع و ميزان ضايعات و امكان استفاده از آن
  10-2 چگونگي حمل و نحوه بسته بندي محصول و امكانات مورد نياز آن
  11-2 مسائل زيست محيطي و انساني
  12-2 ميزان سمي بودن ((Toxicity
  1-12-2 اثرات روي حيوانات
  2-12-2 اثرات روي انسان
  13-2 نيروي انساني
  14-2 بررسي قيمت داخلي و جهاني مواد اوليه در 5 سال گذشته و پيش بيني آن براي آينده
  15-2 بررسي نياز طرح از جنبه خود اتكايي به تعميرات عمومي و تجهيزات لازم
  16-2 پيش بيني و تنظيم برنامه زمانبندي اجراي طرح
  17-2 جانمائي
  18-2 محل مجتمع
  ضمائم
  عنوان
  مقدمه
  1-3 مقدار خوراك و مصارف تاسيساتي (يوتيليتي)
  2-3 مباني اوليه برآورد اقتصادي
  3-3 برآورد سرمايه گذاري ثابت
  1-3-3 هزينه زمين و ساختمان
  2-3-3 تاسيسات زيربنائي
  3-3-3 سرمايه گذاري براي انتقال خوراك
  4-3-3 سرمايه گذاري براي ماشين آلات و تجهيزات
  5-3-3 هزينه وسائل اداري
  6-3-3 هزينه وسايل نقليه اداري
  7-3-3 هزينه هاي دانش فني و مهندسي
  8-3-3 هزينه هاي قبل از بهره برداري
  9-3-3 برآورد سرمايه ثابت طرح
  4-3 برآورد هزينه توليد
  1-4-3 هزينه حقوق پرسنل
  2-4-3 هزينه مواد اوليه
  3-4-3 هزينه استهلاك
  4-4-3 هزينه تعميرو نگهداري سالانه
  5-4-3 هزينه مصارف تاسيساتي سالانه
  6-4-3 هزينه هاي عملياتي
  7-4-3 هزينه هاي غير عملياتي
  8-4-3 هزينه هاي توليد
  9-4-3 سرمايه در گردش
  10-4-3 سرمايه گذاري كل
  11-4-3 نحوه تامين مالي براي سرمايه گذاري ثابت
  12-4-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
  13-4-3 درآمد سالانه حاصل از فروش
  14-4-3 سوددهي و درآمد نقدي
  15-4-3 جريان نقدي طرح
  16-4-3 ارزش فعلي سرمايه گذاري
  17-4-3 محاسبه دوره برگشت سرمايه
  18-4-3 محاسبه نقطه سر به سر
  5-3 بررسي اقتصاد طرح براي ضريب تغيير محصول
  1-5-3 برآورد سرمايه گذاري كل
  2-5-3 نحوه تامين مالي براي سرمايه گذاري ثابت
  3-5-3 محاسبه هزينه مواد اوليه و مصارف تاسيساتي
  4-5-3 هزينه هاي عملياتي براي ضرايب مختلف تغيير محصول
  5-5-3 كل هزينه هاي توليدي براي ضرايب تغيير محصول
  6-5-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
  7-5-3 درآمد سالانه حاصل از فروش
  8-5-3 سوددهي و درآمد نقدي
  9-5-3 جريان نقدي طرح
  10-5-3 ارزش فعلي سرمايه گذاري (NPV)
  11-5-3 محاسبه نقطه سر به سر
  12-5-3 بررسي نتايج و رسم نمودار
  6-3 اثر تغييرات سرمايه گذاري بر روي اقتصاد طرح
  1-6-3 برآورد سرمايه گذاري كل
  2-6-3 نحوه تامين مالي براي سرمايه گذاري ثابت
  3-6-3 محاسبه هزينه هاي توليد
  4-6-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
  5-6-3 سوددهي و درآمد نقدي
  6-6-3 جريان نقدي طرح
  7-6-3 ارزش فعلي سرمايه گذاري (NPV)
  8-6-3 محاسبه نقطه سر به سر
  9-6-3 بررسي نتايج و رسم نمودار
  7-3 بررسي اقتصادي طرح بر اثر تغيير قيمت مواد اوليه
  1-7-3 برآورد سرمايه گذاري كل
  2-7-3 نحوه تامين مالي براي سرمايه گذاري ثابت
  3-7-3 محاسبه هزينه هاي توليد
  4-7-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
  5-7-3 سوددهي و درآمد نقدي
  6-7-3 جريان نقدي طرح
  7-7-3 ارزش فعلي سرمايه گذاري (NPV)
  8-7-3 محاسبه نقطه سر به سر
  9-7-3 بررسي نتايج و رسم نمودار
  8-3 بررسي اثر تغيير قيمت فروش برروي اقتصاد طرح
  1-8-3 برآورد سرمايه گذاري كل
  2-8-3 محاسبه هزينه هاي توليد
  3-8-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
  4-8-3 محاسبه درآمد حاصل از فروش
  5-8-3 سوددهي و درآمد نقدي
  6-8-3 جريان نقدي طرح
  7-8-3 ارزش فعلي سرمايه گذاري (NPV)
  8-8-3 محاسبه نقطه سر به سر
  9-8-3 بررسي نتايج و رسم نمودار

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است.
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است.
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است.

  سال انجام مطالعات: 1382
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.