صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد فسفريک Phosphoric Acid H3PO4

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  چكيده طرح توليد اسيد فسفريک ظرفيت طرح 50000تن در سال ( حاوي 42%P2O5 )

  مشخصات كلي طرح

  عنوان

  توليد اسيد فسفريک

  ظرفيت طرح ( هزار تن)

  50000تن در سال ( حاوي 42%P2O5 )

  مواد اوليه

  سنگ فسفات ، اسيد سولفوريک

  محل تامين ماده اوليه

  سنگ فسفات : وارداتي

  اسيد سولفوريک : مس سرچشمه

  محل اجراي طرح

  موارد استفاده محصول

  توليد کود هاي فسفاته

  بررسي بازار

  قيمت جهاني

  350دلار به ازاي هر تن P2O5

  ميزان مصرف داخلي

  340000تن

  ميزان واردات( هزار تن)

  80000تن

  ميزان صادرات( هزار تن)

  0

  توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

  شرکت پتروشيمي رازي و 110000 تن

  مباحث اقتصادي طرح

  ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

  87

  تعداد روزهاي كاري

  3شيفت و 300روز کاري

  مساحت زمين

  250000مترمربع

  قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

  3به ازاي هر کيلو گرم اسيد فسفريک

  فروش ساليانه ( ميليون ريال)

  145250

  سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

  115057

  سرمايه در گردش( ميليون ريال)

  5/27813

  سرمايه كل( ميليون ريال)

  5/142870

  تسهيلات بانكي

  ارزي( دلار)

  5432200

  ريالي( ميليون ريال)

  1/77897

  كل( ميليون ريال)

  4/122984

  نقطه سربسر(%)

  58

  دوره برگشت سرمايه ( سال)

  4

  نرخ بازده داخلي IRR) )

  6/28%

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  پيشگفتار 1
  مقدمه 3
  1- بررسي ويژگي هاي محصول و مواد اولية مورد نياز 7
  1-1- معرفي محصول 7
  1-1-1- خواص فيزيکي و شيميايي 10
  1-1-2- معرفي محصولات جانبي 14
  1-2- معرفي مواد اوليه 16
  1-2-1- سنگ فسفات 16
  1-2-2- اسيد سولفوريک 24
  1-2-3- ساير مواد 24
  1-3- موارد کاربرد محصول 26
  1-3-1- کودهاي شيميايي 26
  1-3-2- خوراک دام و طيور 29
  1-3-3- مصارف صنعتي 29
  1-4- قيمتهاي داخلي و جهاني محصول و مواد اوليه 31
  1-4-1- قيمتهاي جهاني 31
  1-4-1-1- قيمت جهاني اسيد فسفريک 31
  1-4-1-2- قيمت سنگ فسفات 42
  1-4-1-3- قيمت جهاني اسيد سولفوريک 45
  1-4-2- قيمتهاي داخلي 47
  1-4-2-1- قيمت داخلي اسيد فسفريک 47
  1-4-2-2- قيمت داخلي سنگ فسفات 48
  1-4-2-3- قيمت داخلي اسيد سولفوريک 49
  1-5- ملاحظات زيست محيطي 50
  1-5-1- وضعيت فعلي و ابعاد مسئله 50
  1-5-2- دور ريز گچ توليدي در آب هاي جاري 51
  1-5-3- دور ريز گچ فسفاتي در کنار واحد اسيد فسفريک 55
  2- بررسي بازار 58
  2-1- بررسي عرضه و تقاضاي بازار جهاني، مناطق جهان و خاورميانه و پروژه هاي جديد خاورميانه 59
  2-1-1- مصرف جهاني 62
  2-2- بررسي ظرفيت موجود در داخل کشور 92
  2-2-1- سابقة توليد اسيد فسفريک در ايران 92
  2-3- ميزان واردات 95
  2-4- مصرف در ايران 97
  2-5- امکان صادرات و بررسي بازارهاي جديد مصرف 101
  ضميمة فصل دوم 105
  ضميمة الف 105
  ضميمة ب 112
  ضميمة ج 115

  3 – بررسي فني فرآيند 117
  3-1- معرفي فرآيند توليد 118
  3-1-1- اسيد فسفريک و توليد آن به روش تر 120
  3-1-2- فرآيندهاي مختلف تر در توليد اسيد فسفريک 122
  3-1-2-1- فرآيند دي هيدرات 122
  3-1-2-2- فرآيند همي هيدرات يا غير دی هيدرات 129
  3-1-3- واکنش و کريستال سازي 130
  3-1-3-1- واکنش 130
  3-1-3-2- تشکيل کريستال ها 140
  3-1-3-3- تبلور سولفات کلسيم و مراحل موثر در آن 143
  3-1-4- انواع فرآيندهاي همي هيدرات در حال کار در جهان 150
  3-1-5- مقايسة هزينه هاي سرمايه گذاري در فرآيندهاي تر 168
  3-1-5-1- ارزيابي فرآيندهايي که در آنها اسيد غليظ توليد مي شود 168
  3-1-6- فرآيند پيشنهادي 177
  3-2- معرفي صاحبان دانش فني و برآورد قيمت دانش فني 180
  3-3- برآورد پايداري تکنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرآيند 182
  3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 183
  3-5- زمان کارکرد واحدها 184
  3-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 185
  3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 186
  3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 187
  3-8-1- انرژي الکتريکي 187
  3-8-2-بخار 187
  3-8-3- آب 188
  3-9- شرح فرآيند انتخاب شده 189
  3-9-1- کليات 189
  3-9-2- سيستم رآکتور 189
  3-9-3- سيستم خوراک دهي 190
  3-9-4- سيستم خوراک دهي اسيد سولفوريک 190
  3-9-5- خوراک اسيد فسفريک 190
  3-9-6- چرخة دوغاب 191
  3-9-7- سيستم راکتورانحلال 191
  3-9-8- خنک کنندة تحت خلاء 192
  3-9-9- تهويه 193
  3-9-10- مشخصات عمومي 193
  3-9-11- فيلتراسيون 194
  3-9-12- پمپ هاي خلاء 195
  3-9-13- مخازن اسيد فسفريک 195
  3-9-14- بخش تبخير 196
  3-9-15- راهبري و کنترل فرآيند 197
  3-9-15-1- سيستم خوراک دهي 197
  3-9-15-2- راکتورها 199
  3-9-15-3- شبکة فيلتراسيون 200
  3-10- شرح سيستم هاي يوتيليتي 201
  3-11- ارائة نقشة BFD 202
  3-12- ارائة نقشة PFD 203
  3-13- ارائة ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند 204
  3-14- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند 204
  3-15 معرفي سازندگان ماشين آلات 225
  3-16- تعيين نيروي انساني مورد نياز 226
  3-16-1- برآورد پرسنل توليدي 226
  3-16-2- برآورد پرسنل غير توليدي 228
  3-17- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پساب هاي صنعتي 230
  3-18- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 231
  3-18-1- مساحت فضاي توليد 231
  3-18-2- مساحت تأسيسات و تعميرگاه 234
  3-18-3- مساحت انبارها 234
  3-18-4- مساحت آزمايشگاه 235
  3-18-5- مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي 235
  3-19- مساحت زمين، مجموع ساختمان و محوطه سازي 236
  3-20- ارائه پيشنهاد کلي جهت مکان يابي احداث واحد 238
  ضميمه فصل سوم 239
  4 – بررسي اقتصادي 252
  مقدمه 253
  نتيجه گيري ( حالت 1) 254
  نتيجه گيري (حالت 2) 255
  شرح بررسي اقتصادي اسيد فسفريک 256
  هزينه هاي مربوط به زمين و ساختمان 257
  هزينه تاسيسات زير بنايي مورد نياز فرآيند 258
  هزينه تجهيزات اصلي 258
  هزينه کل ماشين آلات و تجهيزات با نصب 259
  هزينه وسائل اداري 259
  هزينه وسائل نقليه عمومي 260
  هزينه دانش فني و مهندسي 260
  هزينه هاي قبل از بهره برداري 260
  سرمايه ثابت مورد نياز 261
  هزينه هاي حقوق و دستمزد 262
  هزينه حقوق و دستمزد پرسنل توليدي 262
  هزينه حقوق و دستمزد پرسنل اداري و مالي 263
  کل هزينه حقوق و دستمزد 263
  هزينه مواد اوليه و قطعات مصرفي سالانه 264
  هزينه استهلاک ساليانه طرح 265
  هزينه تعمير و نگهداري ساليانه طرح 266
  هزينه مصارف تاسيساتي سالانه 268
  هزينه بيمه کارخانه 268
  هزينه هاي عملياتي 269
  هزينه هاي غير عملياتي 269
  هزينه توليد سالانه 270
  هزينه توليدي به تفکيک هزينه هاي ثابت و متغير 271
  محاسبه فروش سالانه طرح 272
  سرمايه در گردش 272
  خلاصه نتاج بررسي اقتصادي طرح ( در حالت اول ) 273
  وام 274
  منابع تامين مالي (در حالت اول ) 274
  خلاصه نتايج بررسي اقتصادي طرح ( در حالت دوم ) 275
  تامين منابع مالي ( حالت دوم) 276
  Comfar حالت اول 277
  Comfar حالت دوم 310
  منابع و مراجع 340

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات1382
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.