صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اكسيد پروپيلن

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  چكيده طرح توليد اكسيد پروپيلن
  فهرست مطالب
  فهرست علائم اختصاري
  ساختار مطالعات محصول/ بازار (بخش‌هاي اول و دوم)
  فصل اول : معرفي محصول
  1-1- معرفي محصول و مشخصات آن
  1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلي و بالقوه)
  1-2-1- كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد پروپيلن گليكول
  1-2-2- كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد پلي‌ال‌هاي پلي‌اتري
  1-3- مواد و ملزومات موردنياز براي توليد محصول
  1-3-1- روش پراكسيداسيون يا هيدروپراكسيداسيون
  1-3-2- روش كلروهيدرين ش
  1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين
  1-5- قيمت داخلي و جهاني محصول
  فصل دوم : بررسي بازار
  2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور
  2-2- بررسي طرح‌هاي در دست اجرا در داخل كشور
  2-3- بررسي روند واردات محصول و محصولات جايگزين، و منابع عمده تأمين كننده آن
  2-4- بررسي اندازه بازارهاي داخلي و بين‌المللي مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها
  2-4-1- بازارهاي بين‌المللي
  2-4-2- بازارهاي داخلي
  2-5- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف
  2-6- ريسك صادرات
  2-6-1- بررسي بازار صادراتي PO
  2-6-2- بررسي بازار جهاني محصولات نهايي PO (پلي ال‌ پلي اتري)
  2-6-3- بررسي بازار محصولات جانبي PO
  2-6-4- جمع‌بندي بازار صادرات
  2-7- جمع‌بندي
  فصل سوم : بررسي فني
  مقدمه 46
  3-1- معرفي فرايندها و تكنولوژي‌هاي توليد PO 47
  3-2- فرايندهاي توليد PO 50
  3-2-1- فرايندهاي توليد PO با روش كلرو هيدرسيون 50
  3-2-1-1- فرايند كلروهيدراسيون با استفاده از آهك 50
  3-2-1-2- فرايند كلروهيدراسيون با استفاده از Cell liquor 52
  3-2-2- فرايندهاي توليد PO با روش هيدروپراكسيداسيون 54
  3-2-2-1- فرايند توليد PO به همراه TBA (PO/TBA) 54
  3-2-2-1-الف – توليد PO به همراه TBA (PO/TBA)، روش Lyondell 56
  3-2-2-1- ب- فرايند توليد PO به همراه TBA (PO/TBA)، روش HUNTSMAN 59
  3-2-2-2- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) 62
  3-2-2- 2-الف- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) با روش Lyondell 64
  3-2-2-2-ب- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) با روش Shell 67
  3-2-2-3- توليد PO با هيدروپراكسيداسيون كيومن، روش Sumitomo 68
  3-3- انتخاب فرايند مناسب از ميان فرايندهاي موجود 72
  3-3-1- ظرفيت توليد هر فرايند 72
  3-3-2- مسائل زيست‌محيطي 74
  3-3-3- روند رشد فرايندهاي مختلف در سطح جهان 74
  3-3-4- مليت شركتهاي صاحب تكنولوژي از لحاظ تحريم و امكان كسب دانش فني 76
  3-3-5- هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري ثابت و قيمت تمام شده براي محصول PO 77
  3-3-6- دسترسي به مواد اوليه 80
  3-3-7- جديد بودن تكنولوژي 82
  3-4- تشريح فرايند انتخاب شده 83
  3-4-1- مروري بر فرايند 83
  3-4-1-1- اكسيداسيون كيومن 83
  3-4-1-2- اپوكسيده كردن پروپيلن به وسيله CHP 84


  3-4-1-3- كاتاليستهاي اپوكسيده كردن پروپيلن به وسيله CHP 85
  3-4-1-4- جداسازي محصولات اپوكسيده كردن 86
  3-4-1-5- آب زدايي – هيدروژناسيون DMBA 86
  3-4-2- روش توليد PO به وسيله هيدروپراكسيد كردن كيومن، تكنولوژي Sumitomo 87
  3-5- برآوردهاي فني فرايند منتخب 94
  3-5-1- تجهيزات مورد نياز خط توليد 94
  3-5-2- جريانهاي موجود در فرايند 101
  3-5-3- مواد اوليه 106
  3-5-4- محصولات 106
  3-5-5- ملزومات 107
  3-5-6- واحد توليد گاز خنثي 107
  3-5-7- واحد توليد هيدروژن 108
  3-5-8- تصفيه آب و پساب 111
  3-5-9 سوخت فرايند 111
  3-5-10- اطفاء حريف 111
  3-5-11- برق اضطراري 112
  3-5-12- باسكول 112
  3-5-13- هواي فشرده 112
  3-5-14- وسايل حمل و نقل 112
  3-5-15- سردخانه 113
  3-5-16- انبار 113
  3-5-17- توليد بخار 113
  3-5-18- آزمايشگاه 113
  3-5-19- تعميرگاه 114
  3-5-20- تأسيسات آب و برق 114
  3-5-21- تعداد كاركنان واحد 115
  3-5-22- محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز 116
  3-5-23- زمان‌بندي انجام طرح
  117
  فصل چهارم: محاسبات مالي و اقتصادي
  مقدمه 119
  مباني برآوردها 119

  4-1- اطلاعات پايه 120
  4-1-1- برنامه توليد ساليانه 120
  4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفي 120
  4-1-3- منابع انساني مورد نياز و هزينه حقوق و مزاياي ساليانه 121
  4-1-4- برآورد انرژي مورد نياز 121
  4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژي مصرفي 122
  4-2- پيش‌بيني اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 123
  4-2-1- سرمايه ثابت 123
  4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلي 123
  4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومي 123
  4-2-1-3- وسايل نقليه 124
  4-2-1-4- مقدار و بهاي زمين مورد نياز 124
  4-2-1-5- برآورد مساحت 125
  4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداري 125
  4-2-1-7- هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري 126
  4-2-1-8- جمع‌بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت 126
  4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 126
  4-2-3- سرمايه‌گذاري كل 127
  4-2-4- اخذ وام بانكي 127
  4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 128
  4-3-1- هزينه‌هاي توليد 128
  4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاك ساليانه 128
  4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري 128
  4-3-1-3- هزينه‌هاي عملياتي 128

  4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلي 129
  4-3-2-1- برآورد هزينه‌هاي ثابت 129
  4-3-2-2- برآورد هزينه‌هاي متغير 129
  4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌هاي ثابت 129
  4-4- جداول مالي 130
  4-4-1- جدول پيش‌بيني عملكرد سود و زيان ويژه طرح 130
  4-4-2- جدول پيش‌بيني گردش وجوه نقدي طرح 131
  4-4-3- ترازنامه پيش‌بيني شده 132
  4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدي 133
  4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 134
  4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلي 134
  4-5- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 135
  4-5-1- درصد ارزش افزوده 135
  4-5-2- درصد سهم منابع داخلي 135
  4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 135
  4-5-4- نرخ و سال‌هاي برگشت سرمايه 135
  4-5-5- ساير شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 136
  4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالي بر شاخص‌هاي اقتصادي طرح 138
  4-7-پيشنهاد محل اجراي طرح 139
  4-8- تحليل و نتيجه‌گيري 140
  فهرست مراجع 142
  پيوست‌ها
  پيوست (1-الف) 145
  پيوست (1-ب) 147

  پيوست (2-الف)
  پيوست (2-ب)
  پيوست (3)
  پيوست (4-الف)
  پيوست (4-ب)
  پيوست (5-الف)
  پيوست (5-ب)
  پيوست (6-الف)
  پيوست (6-ب)
  پيوست (7)
  پيوست (8)
  پيوست (9)

  « فهرست جداول »
  شرح
  جدول 1-1 : خواص مهم اكسيد پروپيلن
  جدول1-2:مواداوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبي TBA
  جدول1-3: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايندپراكسيداسيون با محصول جانبي TBA
  جدول1-4: مواد اوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبي استايرن
  جدول1-5: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبي استايرن
  جدول 1-6: مواد اوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با ماده اوليه كيومن (بدون محصول جانبي )
  جدول 1-7: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با ماده اوليه كيومن (بدون محصول جانبي )
  جدول 1-8: مواد اوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند كلروهيدرين
  جدول 1-9: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند كلروهيدرين
  جدول 1-10: تغييرات متوسط قيمت جهاني اكسيد پروپيلن
  جدول 2-1: مشخصات كلي طرح (تحقق‌نيافته) توليد اكسـيد پروپيلن در برنامه 5 ساله دوم
  جدول 2-2: نرخ رشد واردات محصولات پايين‌دستي اكسيد پروپيلن در سال‌هاي گذشته
  جدول 2-3: وضعيت ظرفيت و توليدات ‍PO در نقاط مختلـف دنيا(گذشته، حال و آينده)
  جدول 2-4: ميزان مصرف اكسيد پروپيلن به تفكيك منطقه
  جدول 2-5: ميزان مصرف فوم و تقاضا براي اكسيد پروپيلن (تن)
  جدول 2-6: برآورد مصرف اكسيد پروپيلن در حوزه پلي‌ال‌هاي پلي‌اتري
  جدول 2-7: برآورد مصرف اكسيد پروپيلن در حوزه‌هاي مصرف
  جدول 2-8: وضعيت مصرف، مازاد ظرفيت و موازنه صادرات و واردات PO در نقاط مختلف دنيا
  جدول 2-9: ظرفيت جهاني فعلي و آتي توليد و مصرف استايرن
  جدول 2-10: برآورد بازار كل محصول ايزوپروپيل الكل

  « فهرست جداول »
  شرح
  جدول 3-1- ميزان توليدات شركتهاي عمده توليدكننده PO در سال 2000
  جدول 3-2- مقايسه شرايط عملياتي بين روشهاي مختلف كلروهيدراسيون
  جدول 3-3- مقايسه شرايط عملياتي، مابين پنج روش متداول هيدروپراكسيداسيون
  جدول 3-4- ظرفيت كارخانه‌هاي توليدكننده ‍PO
  جدول 3-5- روند رشد ظرفيت توليد روشهاي مختلف PO بين سالهاي 95 تا 2010 ميلادي
  جدول 3-6- روند رشد فرايندهاي مختلف PO در سالهاي 95 تا 2010 ميلادي
  جدول 3-7- مقايسه تكنولوژيهاي توليد PO از جنبه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه‌اي
  جدول 3-8- ميزان توليد پروپيلن در حال و آينده
  جدول 3-9- مراحل نتخاب فرايند مناسب
  جدول 3-10- ليست تجهيزات فرايند توليد PO با استفاده از CHP تكنولوژي Sumitomo
  جدول 3-11- مشخصات جريان‌هاي موجود در فرايند
  جدول 3-12- مشخصات مواد اوليه
  جدول 3-13-مشخصات محصولات
  جدول 3-14- ملزومات مورد نياز
  جدول 3-15- مشخصات مواد و ملزومات واحد گاز خنثي
  جدول 3-16- مواد و ملزومات واحد توليد هيدروژن
  جدول 3-17- تجهيزات مربوط به واحد توليد هيدروژن
  جدول 3-18- ميزان آب تصفيه شده در روز
  جدول 3-19- مشخصات وسايل حمل و نقل
  جدول 3-20- مشخصات تعميرگاه
  جدول 3-21- مشخصات تأسيسات برق
  جدول 3-22- مشخصات تأسيسات اب
  جدول 3-23- مشخصات كاكنان توليدي
  جدول 3-24- مشخصات كاركنان غيرتوليدي
  جدول 3-25- فضاي مورد نياز براي قسمتهاي مختلف توليد
  جدول 3-26- مشخصات اجزاء مختلف محوطه سازي
  جدول 3-27- زمان‌بندي پروژه PO
  جدول 4-1- اثر دريافت تسهيلات مالي

  « فهرست نمودارها و اشكال »
  شرح
  شكل 1-1- حوزه‌هاي كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد محصولات پايين‌دستي
  نمودار 2-1 : ميزان و روند واردات محصولات پايين‌دستي اكسيد پروپيلن به كشور
  نمودار 2-2 : ظرفيت توليد شركت‌هاي عمده توليدكننده اكسيد پروپيلن در جهان
  نمودار 2-3 : توزيع كنوني ظرفيت توليدي اكسيد پروپيلن در نقاط مختلف دنيا
  نمودار 2-4 : پيش‌بيني توزيع ظرفيت توليدي اكسيد پروپيلن در نقاط مختلف دنيا(سال 2005)
  نمودار 2-5 : الگوي مصرف PO در بازارهاي عمده جهاني
  نمودار 2-6 : روند مصرف و پيش‌بيني مصارف آتي فوم پلي‌يورتان در صنايع مختلف
  نمودار 2-7 : روند مصرف و پيش‌بيني مصارف آتي PO در حوزه فوم‌هاي پلي‌يورتان در صنايع مختلف
  نمودار 2-8 : روند تقاضاي فعلي و آتي براي اكسيد پروپيلن در حوزه‌هاي عمده مصرف
  نمودار 2-9 : تحليل مصرف – نرخ بهره‌برداري در نقاط مختلف دنيا(سال 2000 )
  نمودار 2-10 : تحليل مصرف – نرخ بهره‌برداري در نقاط مختلف دنيا(سال 2010 )
  نمودار 2-11 : بازارهاي بالقوه آتي براي پلي ال و سهم بازار قابل كسب در هريك
  نمودار 2-12 : الگوي جهاني مصرف استايرن
  نمودار 3-1- سهم شركتهاي عمده توليدكننده PO از توليد جهاني اين محصول
  نمودار 3-2- ميزان رشد ظرفيت روش‌هاي مختلف توليد PO
  نمودار 3-3- ميزان رشد توليد روش‌هاي مختلف توليد PO
  شكل 2-1 : وضعيت جهاني توليد، مازاد ظرفيت و مصرف PO (سال 2000 )
  شكل 2-2 : وضعيت جهاني توليد، مازاد ظرفيت و مصرف PO (سال 2010 )
  شكل 3-1 – قسمت‌هاي اكسيداسيون، اپوكسيداسيون و جداسازي
  شكل 3-2- قسمت خالص‌سازي اكسيد پروپيلن
  شكل 3-3- قسمت آب‌زدايي و هيدروژناسيون

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1381
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.