صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزورهاي زئوليتي و انواع بهبود دهنده آن

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  طرح امكانسنجي كامل توليد كاتاليزورهاي زئوليتي و انواع بهبود دهنده آن

  مشخصات كلي طرح

  عنوان

  امكان سنجي فني و اقتصادي توليد كاتاليزور زئوليتي REY و انواع بهبود يافته آن

  ظرفيت طرح ( تن در سال)

  5000

  مواد اوليه

  سديم هيدروكسيد، آمونيوم هيدروكسيد، سولفوريك اسيد، خاك رس كائولين، آلومينيوم هيدروكسيد، كلريد خاك نادر

  محل تامين مواد اوليه

  همه مواد داخلي اند بجز كلريد خاك نادر

  موارد استفاده محصول

  واحد FCC، هيدروكراكينگ، هيدروپروسس، توليد كيومن، توليد اتيل بنزن، خالص سازي و جداسازي

  بررسي بازار

  قيمت جهاني

  6/6-5/1 دلار به ازاي هر كيلوگرم (55600 – 12750 ريال به ازاي هر كيلوگرم)

  ميزان مصرف داخلي (تن)

  ساليانه حدود 1600 ( تا سال 1382)

  ميزان واردات(تن)

  1600 تن در سال 82.

  ميزان صادرات(تن)

  توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

  مباحث اقتصادي طرح

  ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

  97 نفر

  تعداد روزهاي كاري

  330 روز

  مساحت زمين(m2)

  000,26

  قيمت فروش محصول

  (هزار ريال به ازاي هر kg)

  3/15 (8/1 دلار به ازاي هر كيلوگرم)

  فروش ساليانه ( ميليون ريال)

  500,76

  سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

  319,108

  سرمايه در گردش( ميليون ريال)

  290,9

  سرمايه كل( ميليون ريال)

  609,117

  تسهيلات بانكي

  ارزي(ميليون دلار)

  1/6

  ريالي( ميليارد ريال)

  3/44

  كل( ميليارد ريال)

  1/96

  نقطه سربسر(%)

  05/51% ( مربوط به سال چهارم توليد)

  دوره برگشت سرمايه بدون در نظر گرفتن نرخ تنزيل( سال)

  4

  نرخ بازده داخلي IRR) )

  13/23%

  فهرست صفحه
  پيشگفتار خ
  مقدمه ذ
  خلاصه ز
  فصل اول : بررسي ويژگيهاي زئوليتها 1
  1-1- معرفي زئوليت و مشخصات آن 2
  1-1-1- تاريخچه زئوليت 2
  1-1-2- معرفي زئوليت 3
  1-1-3- مشخصات زئوليتها 7
  1-1-4- خواص فيزيكي و شيميايي زئوليت ها 8
  1-1-4-1-نسبت سيليسيوم به آلومينيوم در زئوليت
  1-1-4-2-خواص فيزيكي
  1-1-4-3- خواص شيميايي
  1-1-5- روش تهيه زئوليت ها و شيمي آن 13
  1-1-6- طبقه بندي زئوليت ها 14
  1-1-7- انواع زئوليتها 17
  1-1-7-1- زئوليت طبيعي
  1-1-7-2 – زئوليت سنتزي (مصنوعي)
  1-1-7-2-1- زئوليت NaA
  1-1-7-2-2 – زئوليت NaY
  1-1-7-2- 3 – زئوليت ZSM-5
  1-2- كاربردهاي عمده زئوليتها 22
  1-2-1- كاربردهاي زئوليت طبيعي 22
  1-2-2- كاربردهاي زئوليت سنتزي بعنوان غربال مولكولي 23
  1-2-3 – كاربرد زئوليت سنتزي بعنوان كاتاليزور 25
  1-3- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها 31
  1-3-1- سديم سيليكات 31
  1-3-2- سديم هيدروكسيد 32
  1-3-3- آلومينيوم هيدروكسيد 33
  1-3-4- كلريدريك اسيد 34
  1-3-5- سولفوريك اسيد 36
  1-3-6- آمونيوم هيدروكسيد 38
  1-3-7- لانتانيم اكسيد 39
  1-3-8- خاك رس كائولين 39
  1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه 41
  1-5- قيمت داخلي و جهاني زئوليتها 41
  1-6- استاندارد‌های موجود برای محصول و مواد اوليه 42
  1-6-1- استاندارد موجود برای مواد اوليه 42
  1-6-2- استاندارد موجود برای محصول 47
  1-7- بررسی مسائل زيست محيطی مواد اوليه و محصول 47
  1-7-1- بررسی مسائل زيست محيطی مواد اوليه 47
  1-7-2- بررسی مسائل زيست محيطی محصول 51

  فصل دوم : بررسي وضعيت عرضه وتقاضاي داخلي و جهاني زئوليت سنتزي
  بكار رفته دركاتاليزورهاي FCC 52
  2-1- بررسي بازار جهاني عرضه وتقاضاي زئوليت سنتزي بكار رفته دركاتاليزورهاي FCC 53
  2-2- بررسي وضعيت توليد، واردات و صادرات زئوليت سنتزي بكار رفته دركاتاليزورهاي
  FCC در مناطق مختلف جهان وموارد مصرف آنها 58
  2-2-1- آمريكاي شمالي (ايالات متحده) 58
  2-2-2- اروپاي غربي 62
  2-2-3- اروپاي شرقي 63
  2-2-4- ژاپن 64
  2-3- جمع بندي و نتيجه گيري بازار جهاني 67
  2-4- بررسي بازار داخلي 68
  2-4-1- پالايشگاهها 68
  2-4-2- مجتمع هاي پتروشيمي 70
  2-4-3- تحليل بازار داخلي 70
  2-5- بررسي بازارهاي هدف 71
  2-6- تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت توليد 73
  2-7- بررسي روند قيمت كاتاليزور زئوليتي FCC 74
  2-8- معرفي و بررسي بازارهاي هدف جديد مصرف كاتاليزورهاي زئوليتي 74
  فصل سوم :بررسي فني توليد كاتاليزور زئوليتيREY و انواع بهبود يافته آن 76
  3- 1- تعيين ظرفيت بهينه توليد 77
  3-2- تكنولوژي ساخت، روشهاي مختلف توليد كاتاليزور زئوليتي REY و انتخاب
  روش بهينه
  3-2-1- كاتاليست هاي بستر سيال با پايه آلومينا/سيليكاي هيدراژل 77
  3-2-1-1- تكنولوژي W.R. Grace
  3-2-1-2- تكنولوژي Filtrol
  3-2-2- كاتاليستهاي بستر سيال بر پايه خاك رس زئوليتي 81
  3-2-2-1- تكنولوژي Engelhard
  3-2-3- نتيجه گيري و انتخاب روش بهينه 83
  3-3- شرح فرآيند توليد كاتاليزور زئوليتي REY و انواع بهبود يافته آن 84
  3-3-1- تجهيزات مورد نياز فرآيند 97
  3-3-2- تبديل كاتاليزور زئوليتيREY به REUSY, USY 100
  3-3-2-1- تبديل زئوليت Y به USY
  3-3-2-2- تبديل زئوليت USY به REUSY
  3-4- معرفي توليد كنندگان و شركتهاي مهم صاحب ليسانس 102
  3-5- اخذ استعلام براي ماشين آلات، تجهيزات و سرمايه گذاري پروژه 103
  3-6-تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 104
  3-6-1- سديم سيليكات 104
  3-6-2- سديم هيدروكسيد 106
  3-6-3- آلومينيوم هيدروكسيد 107
  3-6-4- كلريدريك اسيد 108
  3-6-5- سولفوريك اسيد 112
  3-6-6- آمونيوم هيدروكسيد 113
  3-6-7- لانتانيم اكسيد 114
  3-6-8- خاك رس كائولين 114
  3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتيها (سرويسهاي جانبي) 114
  3-8- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند 121
  3-9- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات و ماشين آلات 123
  3-10- تعيين نيروي انساني مورد نياز 123
  3-11- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 125
  3-12- برآورد زمين مورد نياز 126
  3-13- ارائه پيشنهاد جهت مكان يابي احداث واحد توليد كاتاليزور زئوليتي REY 126
  فصل چهارم : بررسي مالي و اقتصادي توليد كاتاليزور زئوليتي REYبا ظرفيت000,5
  تن در سال 128
  4-1- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 129
  4-2- هزينه هاي عملياتي توليد(Production Operating Costs) 137
  4-3- هزينه هاي غير عملياتي توليد 141
  4-4 – هزينه هاي ثابت و متغير 141
  4-5- برآورد ميزان سرمايه در گردش (Working Capital) 142
  4-6- تعيين قيمت فروش محصول 143
  4-7- برآورد ميزان فروش 144
  4-8- ارائه نتايج بررسي اقتصادي طرح توليد كاتاليزور زئوليتيREY با
  ظرفيت5000 تن در سال 145
  4-9- تحليل حساسيت پارامترهاي مهم اقتصادي 150
  4-9-1- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش سرمايه ثابت 151
  4-9-2- تحليل حساسيت پروژه با 10% كاهش در قيمت فروش محصول 154
  4-9-3- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش در قيمت فروش محصول 157
  4-9-4- تحليل حساسيت پروژه با 10 % افزايش در قيمت مواد اوليه 160
  4-9-5- تحليل حساسيت پروژه بدون در نظر گرفتن معافيت مالياتي 163
  4-9-6- تحليل حساسيت پروژه در صورتي كه قيمت فروش محصول 5% كاهش
  و قيمت خريد مواد اوليه و سرمايه گذاري ثابت 5% افزايش پيدا كند 166
  4-9-7- تحليل حساسيت پروژه درصورتي كه نرخ دلار10% افزايش يابد 169
  4-9-8- تحليل حساسيت پروژه درصورتي كه عمر مفيد كارخانه 15 سال،
  بازپرداخت وام ريالي سرمايه ثابت در 8 سال و كل سرمايه در گردش وام باشد 172
  4-9-9- تحليل حساسيت پروژه بادر نظر گرفتن شرايط جديد تسهيلات بانكي 175
  4-10- نتيجه گيري 179
  4-11- ارائه نتايج بدست آمده توسط نرم افزار Comfar III براي واحد توليد
  كاتاليزور زئوليتي REY با ظرفيت 5 هزار تن در سال 181
  منابع 231
  پيوست 1 234
  پيوست 2 236
  پيوست 3 243
  پيوست 4 245
  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1383
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.