صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  [size=large][align=center]امكانسنجي كامل مجتمع توليدي وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل VAM,EVA,PVOH[/align][/size]

  مشخصات كلي طرح

  عنوان

  مطالعات امكان سنجي مجتمع وينيل استات مونومرو اتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل

  ظرفيت طرح ( هزار تن)

  وينيل استات مونومر 140000تن اتيلن وينيل استات 45000تن وپلي وينيل الكل 21000 تن

  مواد اوليه

  اسيد استيك،اتيلن، اكسيژن،كاتاليست

  محل تأمين ماده اوليه

  كاتاليست وارداتي بقيه از داخل

  محل اجراي طرح

  موارد استفاده محصول

  وينيل استات مونومر(رزينها و امولسيونهاي پلي وينيل استات،پلي وينيل الكل،پلي وينيل بوتيرال،اتيلن وينيل استات)

  اتيلن وينيل استات(چسب گرماذوب،فيلم هاي بسته بندي،قطعات خودرو،صنعت كفش،صنعت اسباب بازي و آببنديهاي صنعتي)

  پلي وينيل الكل(ماده كمكي پليمريزاسيون(توليد پلي وينيل استات و پلي وينيل كلرايد)،انواع چسب،آهار منسوجات،آهار فرش ماشيني،كاشي و سراميك و توليد پلي وينيل بوتيرال).

  بررسي بازار

  قيمت جهاني

  وينيل استات مونومر 1000دلار به ازاي هر تن،اتيلن وينيل استات1400دلار به ازاي هر تن،پلي وينيل الكل 2100 دلار بر تن

  ميزان مصرف داخلي(آتي)

  وينيل استات 75000تن اتيلن وينيل استات 21000 تن،پلي وينيل الكل 14500 تن

  ميزان واردات

  اتيلن وينيل استات 3800تن وينيل استات مونومر4300تن،پلي وينيل الكل 5300 تن

  ميزان صادرات

  اتيلن وينيل استات صفر،وينيل استات مونومر1200 تن،پلي وينيل الكل صفر

  توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

  اتيلن وينيل استات صفر،وينيل استات 30000تن اراك،پلي وينيل الكل صفر

  مباحث اقتصادي طرح

  ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

  281نفر

  تعداد روزهاي كاري

  333 روز

  مساحت زمين

  155000 متر مربع

  قيمت فروش داخلي

  6362 ريال وينيل استات مونومر،پلي وينيل الكل 17400ريال ،اتيلن وينيل استات 11000ريال

  قيمت فروش خارجي

  وينيل استات مونومر723دلار بر تن و اتيلن وينيل استات 1320دلار برتن ،پلي وينيل الكل 200

  فروش ساليانه ( ميليون ريال)

  1420075

  سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

  1660650

  سرمايه در گردش( ميليون ريال)

  194478

  سرمايه كل( ميليون ريال)

  1855128

  تسهيلات بانكي بلند مدت

  ارزي(دلار)

  48464851

  ريالي( ميليون ريال)

  768118

  كل( ميليون ريال)

  1194608

  تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

  136134

  نقطه سربسر(%)

  45%

  دوره برگشت سرمايه ( سال)

  3 سال

  نرخ بازده داخلي IRR) )

  23%

  فهرست
  پيشگفتار i
  چكيده طرح ii
  فصل اول: ويژگيهاي وينيل استات و اتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل
  1-1- معرفي محصولات و مشخصات آن 2
  1-2- معرفي مواد اوليه و مشخصات آن 48
  1-3- موارد كاربرد محصولات 58
  1-4- كالاهاي جايگزين محصولات و مواد اوليه 94
  1-5- قيمت داخلي و جهاني محصولات و مواد اوليه 97
  1-6- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه 102

  فصل دوم: بررسي بازار جهاني و منطقه اي وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل
  بخش اول:وينيل استات مونومر
  2-1-بررسي بازار جهاني 122
  2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني در نواحي مختلف جهان 125
  2-2- 1)قاره آمريكا 125
  2-2-2)قاره آفريقا 133
  2-2-3)خاورميانه 133
  2-2- 4)قاره آسيا(بجز خاور ميانه) 135
  2-2-5)اروپاا 142
  2-2-6)اقيانوسيه 150
  2-2-7)جمع بندي و نتيجه گيري بازار خارجي 151
  2-3)بررسي بازار داخلي 153
  2-3-1)بررسي ظرفيت توليد مونومر وينيل استات در داخل كشور 153
  2-3-2)جمع بندي و نتيجه گيري بازار داخلي 158
  2-4)تحليل بازار داخلي و خارجي 159
  2-5)بازارهاي هدف داخلي و خارجي و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت 161
  2-6)بررسي روند قيمت داخلي و جهاني وينيل استات و تحليل قيمت آن 165
  2-7)معرفي و بررسي بازارهاي هف جديد مصرف وينيل استات مونومر 166

  بخش دوم:اتيلن وينيل استات
  2-1) بررسي عرضه و تقاضاي داخل با توجه به ميزان مصرف EVA در صنايع مختلف در گذشته حال و آينده ]29-27[ 269
  2-1-1) كاربرد EVA در ساخت قطعات خودرو 270
  2-1-2) چسب‌هاي گرماذوب 271
  2-1-3) كاربرد EVA در ساخت كامپوند كابل‌هاي مخابراتي(بر پايه پلي اتيلن) 272
  2-1-4) صنعت كفش 272
  2-1-5) ساير صنايع كاربردي 273
  2-2) بررسي تقاضاي داخل با توجه به طرحهاي دردست اجرا در صنايع مختلف ]29-27[ 273
  2-3) پيش‌بيني تقاضاي داخل در سالهاي عمر طرح 275
  2-4) بررسي عرضه و تقاضاي منطقه‌اي و جهاني محصولات در گذشته ، حال و آينده ]13-11[ 277
  2-4-1) آمريكاي شمالي 277
  2-4-2)اروپاي غربي 279
  2-4-3)اروپاي شرقي و مركزي 280
  2-4-4)خاور ميانه 280
  2-4-5)ساير مناطق 281
  2-5) بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل كشور 281
  2-6) بررسي عرضه محصولات با توجه به سرمايه گذاري شركتهاي رقيب در داخل كشور 282
  2-7) بررسي عرضه منطقه اي و جهاني محصولات در گذشته ،حال،آينده 283
  2-8) بررسي روند واردات و صادرات محصولات در گذشته ،حال،آينده 296
  2-9) بررسي مزيت هاي رقابتي توليد محصولات در كشور 298
  2-10)تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضاي داخلي ،منطقه اي و جهاني 299
  2-11)تحليل ريسك صادرات 302
  2-12)معرفي توليد كنندگان جهاني 303
  2-13)معرفي و بررسي بازار هاي جديد مصرف 307
  2-14)منابع تامين مواد اوليه،توان توليد داخلي و واردات 309

  بخش سوم: بررسي بازار جهاني و منطقه اي پلي وينيل الكل
  2-1-بررسي بازار جهاني 312
  2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني در نواحي مختلف جهان 322
  2-2- 1)قاره آمريكا 322
  2-2-2)قاره اروپا 332
  2-2-3)آسيا 343
  2-3)جمع بندي و نتيجه گيري بازار خارجي 360
  2-4)بررسي بازار داخلي 363
  2-5)تحليل بازار داخلي و خارجي 380
  2-6)بازارهاي هدف داخلي و خارجي و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت توليد 383
  2-7)بررسي روند قيمت داخلي و جهاني پلي وينيل الكل و تحليل قيمت آن 387

  فصل سوم :بررسي فني وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات وپلي وينيل الكل
  3-1-1- تكنولوژي ساخت،روشهاي مختلف توليد وينيل استات و انتخاب روش بهينه توليد وينيل استات مونومر 395
  3-1-1-1)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از اكسي استيلاسيون اتيلن 395
  3-1- 1-2)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از استيلن و استيك اسيد 397
  3-1-1-3)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از استالدهيد و استيك انيدريد 398
  3-1-1-4)خلاصه فرآيند توليد غير صنعتي وينيل استات از متانول وگاز سنتز 398
  3-1-1-5)نتيجه گيري و انتخاب روش بهينه 399
  3-1-1-6)شرح كامل فرآيند توليد وينيل استات به روش بستر سيال از اتيلن و استيك اسيد در فاز بخار 401
  3-1-2) فرآيندهاي توليد اتيلن وينيل استات 421
  3-1-2-1)شرح فرآيندكوپليمريزاسيون EVA 421
  3-1-2-2)فرآيند راكتور اتوكلاو 423
  3-1-2-3)فرآيند راكتور لوله اي 427
  3-1-2-4)تفاوتهاي بين فرآيند راكتور لوله اي و فرآيند راكتور اتوكلاو 435
  3-1-2-5)شرح فرآيند منتخب 437
  3-1-3)تكنولوژي ساخت و روشهاي مختلف توليد پليمر پلي وينيل الكل 446
  3-1-3-1)روشهاي آزمايشگاهي توليد پليمر پلي وينيل الكل 446
  3-1-3-2)روش صنعتي توليد پليمر پلي وينيل الكل 446
  3-1-3-3)نتيجه گيري و انتخاب روش بهينه 447
  3-1-3-4)شيمي واكنش 447
  3-1-3-5)تهيه پلي وينيل الكل از پليمر پلي وينيل استات 448
  3-1-3-6)تهيه پلي وينيل الكل از وينيل استات مونومر 452
  3-1-3-7)شرح كامل فرآيند توليد پلي وينيل الكل 453
  3-2)ليست تجهيزات ماشين آلات اصلي فرايند و مشخص نمودن ساخت داخل و خارج بودن آنها 466
  3-3)معرفي توليد كنندگان و شركتهاي مهم صاحب ليسانس 479
  3-4)تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 481
  3-5)تعيين مشخصات و مقدار مصرف يو تيليتيها 503
  3-6)تعيين نيروي انساني مورد نياز 504
  3-7)بررسي مسائل مربوط به استاندارد ها،كنترل كيفي، حمل، ذخيره، ايمني ودفع پسابهاي صنعتي و مسائل زيست محيطي محصول 504
  3-8)برآورد زير بناي صنعتي و غير صنعتي 525
  3-9)برآورد زمين مورد نياز 526
  3-10)ارائه پيشنهاد جهت مكان يابي احداث مجتمع توليديVAM,EVA 527
  فصل چهارم :بررسي مالي و اقتصادي وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل
  4-1- براورد سرمايه گذاري ثابت 534
  4-2- براورد سرمايه در گردش 543
  4-3- براورد هزينه هاي عملياتي توليد 545
  4-4- هزينه هاي غيرعملياتي توليد 549
  4-5- براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 552
  4-6- براورد فروش ساليانه محصولات طرح 553
  4-7- هزينه هاي ثابت و متغير 554
  4-8- محاسبه سود و زيان جريان نقدي 555

  فصل پنجم: تجزيه و تحليل اقتصادي مالي مجتمع VAM,EVA,PVOH
  5-1-نرخ بازگشت داخلي 561
  5-2- دوره بازگشت سرمايه 561
  5-3- نرخ بازگشت داخلي براي آورده سهامداران 561
  5-4- ارزش فعلي خالص 561
  5-5- تحليل نقطه سربه سر 561
  5-6- ارزش افزوده طرح 561
  5-7- بهره وري طرح 563
  5-8- آناليز حساسيت پروژه 563
  5-9- داده هاي ورودي براي محاسبات مالي اقتصادي با كامفار 568
  5-10- نتايج اقتصادي مالي مجتمع VAM,EVA 571
  5-11- گزارش كامفار 573
  منابع مطالعاتي 627

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1383
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.