صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي كلروپرن

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921
  چكيده طرح پلي كلروپرن با ظرفيت 9000تن در سال

  برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح (هزينه اجراي طرح)

  ميليون ريال – دلار

  رديف

  شرح

  هزينه ريالي

  هزينه ارزي

  جمع ريالي هزينه

  1

  مطالعات پيش از اجراي طرح

  600

  600

  2

  زمين

  100ر5

  100ر5

  3

  ساختمانها و محوطه سازي

  623ر19

  623ر19

  4

  تاسيسات

  370

  370

  5

  وسائط نقليه

  850ر3

  850ر3

  6

  تجهيزات و ماشين آلات

  701ر651ر7

  805ر65

  7

  نصب تجهيزات و ماشين آلات

  322ر26

  322ر26

  8

  دستگاههاي ابزار دقيق

  000ر148ر1

  873ر9

  9

  نصب ابزار دقيق

  949ر3

  949ر3

  10

  هزينه هاي طراحي مهندسي تفصيلي و نظارت

  000ر383

  294ر3

  11

  وسائل اداري

  000ر2

  000ر2

  12

  خريد دانش فني

  000ر320ر1

  352ر11

  13

  هزينه هاي قبل از بهره برداري

  077ر3

  077ر3

  14

  هزينه هاي پيش بيني نشده معادل 10% هزينه هاي فوق

  489ر6

  270ر050ر1

  521ر15

  جمع

  380ر71

  971ر552ر11

  735ر170

  فصل اول : تعيين ويژگي هاي پلي كلروپرن و مواد اوليه مورد نياز
  مقدمه
  1-1- معرفي انواع پلي كلروپرن و مشخصات آنها
  1-1-1- مشخصات ساختاري پلي كلروپرن
  1-2- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها
  1- بوتادين
  2- كلروپرن
  1-3- كاربردها و موارد مصرف پلي كلروپرن
  1-3-1- اثر عوامل متفاوت در كامپاند پلي كلروپرن بر خواص نهايي محصول
  1-3-1-1- سيستم پخت
  1-3-1-2- پايدار كننده
  1-3-1-3- پر كننده و تقويت كننده
  1-3-1-4- نرم كننده
  1-3-2- كامپاندهاي چسب
  1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه
  1-4-1- كالاهاي جايگزيني مواد اوليه
  1-4-2- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول
  1-5- استانداردهاي محصول
  1-6- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه
  فصل دوم : بررسي بازار
  2-1- بررسي تقاضاي داخلي
  2-1-1- روش بررسي بر اساس واردات
  2-1-2- روش تعيين ميزان مصرف داخلي
  2-2- پيش بيني تقاضاي داخلي در سال هاي عمر اقتصادي طرح
  2-3- بررسي بازارهاي جهاني
  2-3-1- عرضه (توليد) جهاني
  2-3-2- ايالات متحده
  2-3-3- اروپاي غربي
  2-3-4- ژاپن
  2-3-5- چين
  2-3-6-جمهوري كره و تايوان
  نتيجه گيري و پيشنهاد

  عنوان
  فصل سوم : انجام مطالعات فني
  3-1- معرفي فرآيند توليد
  3-1-1-فرآيندهاي توليد كلروپرن
  3-1-1-1- كلروپرن از كريناسيون بوتادين
  3-1-1-2-كلروپرن از استيلن
  3-1-1-3- كلروپرن از اكسي كلريناسيون بوتادين
  3-1-1-4- توليد كلروپرن از 2-بوتن
  3-1-2- فرآيند توليد پلي كلروپرن
  3-2- معرفي صاحبان دانش فني و برآورد قيمت دانش فني
  3-3- برآورد پايداري تكنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرآيند
  3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار
  3-5- تعيين زمان كاركرد واحد
  3-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات
  3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه
  3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها
  3-9- ارائه نقشه Block Flow Diagram
  3-10- ارائه نقشه هاي Process Flow Diagrams
  3-11- شرح فرآيند
  3-12- شرح سيستم هاي يوتيليتي
  3-13- ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند با تعيين مشخصات اصلي
  3-14- تعيين نيروي انساني مورد نياز
  3-15- ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلي
  3-16- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پسابهاي صنعتي
  3-17- برآورد زمين مورد نياز
  3-18- برآورد زير بناي ساختمان هاي صنعتي و غير صنعتي
  3-19- ارائه پيشنهاد كلي جهت مكانيابي احداث واحد
  فصل چهارم : بررسي هاي مالي
  4- بررسي هاي مالي
  4-1- برآورد سرمايه گذاري ثابت
  4-1-1- هزينه مطالعات پيش از اجراي طرح
  4-1-2- زمين
  4-1-3- ساختمان ها و محوطه سازي
  عنوان

  4-1-4- تاسيسات زير بنائي
  4-1-5- وسائط نقليه
  4-1-6- برآورد هزينه خريد تجهيزات و ماشين آلات
  4-1-7- دستگاههاي ابزار دقيق، كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي
  4-1-8- هزينه نصب تجهيزات و ماشين آلات
  4-1-9- هزينه نصب دستگاه هاي ابزار دقيق، كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي
  4-1-10- هزينه هاي طراحي، مهندسي تفصيلي و نظارت
  4-1-11-هزينه وسائل اداري جهت فعاليتهاي پشتيباني و اداري
  4-1-12- هزينه خريد دانش فني
  4-1-13- ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري
  4-1-14- هزينه هاي پيش بيني نشده
  4-2- برآورد هزينه سالانه توليد
  4-2-1- هزينه سالانه مواد اوليه
  4-2-2- هزينه سالانه دستمزد و حقوق كاركنان
  4-2-3- هزينه خدمات جانبي (يوتيليتي)
  4-2-4- هزينه هاي سالانه تعمير و نگهداري
  4-2-5- هزينه سالانه مواد اوليه بسته بندي
  4-2-6- هزينه اداري توزيع و فروش و بازاريابي
  4-2-7- هزينه بيمه سالانه كارخانه و مواد اوليه
  4-2-8- هزينه هاي پيش بيني نشده توليد
  4-3- برآورد استهلاك اقلام سرمايه گذاري
  4-4- برآورد فروش سالانه طرح
  4-5- برآورد ارزش اسقاطي در پايان دروه بهره برداري
  4-6- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها
  4-7- برآورد سرمايه در گردش
  4-7-1- حسابهاي دريافتني
  4-7-2- موجودي مواد اوليه و كالاي ساخته شده
  4-7-3-موجودي نقدي
  4-8- برآورد ميزان جذب هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت در دوران اجراي طرح
  4-9- منابع تامين و هزينه هاي مالي طرح
  4-10- تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير توليد سالانه
  4-11- صورتهاي مالي طرح

  عنوان

  5- فصل پنجم : انجام بررسي هاي اقتصادي
  5-1- برآورد نرخ بازده داخلي
  5-2- دوره برگشت سرمايه
  5-3- تعيين نرخ بازده داخلي براي آورده سهامداران
  5-4- برآورد دوره برگشت آورده سهامداران
  5-5- برآورد ارزش فعلي خالص طرح
  5-6- برآورد نقطه سربسر
  5-7- ارزش افزوده طرح
  5-8- بهره وري طرح
  5-9- صرفه جوئي ارزي و ارز آوري
  5-10- سهم منابع داخلي (ارزش افزوده داخلي)
  5-11- تحليل حساسيت نرخ بازده داخلي طرح
  نتيجه گيري و پيشنهاد
  منابع و مآخذطرح توليد پلي كلروپرن

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است.
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است.
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است.

  سال انجام مطالعات: 1383
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.