صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي وينيل الكل (PVA)

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  چكيده طرح توليد پلي وينيل الكل ظرفيت طرح (21 هزار تن)

  مشخصات كلي طرح

  عنوان

  امكان سنجي فني و اقتصادي كامل توليد پلي وينيل الكل

  ظرفيت طرح ( هزار تن)

  21

  مواد اوليه

  وينيل استات مونومر،اتيل استات،سديم هيدروكسيد،ايزوپروپانول،متانول، هيدروكينون متيل اتر،سولفوريك اسيدو آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل

  محل تامين ماده اوليه

  همدان ، واحدهاي مجاور همدان و پتروشيمي بندر امام

  محل اجراي طرح

  موارد استفاده محصول

  ماده كمكي پليمريزاسيون(توليد پلي وينيل استات و پلي وينيل كلرايد)،انواع چسب،آهار منسوجات،آهار فرش ماشيني،كاشي و سراميك و توليد پلي وينيل بوتيرال.

  بررسي بازار

  قيمت وارداتي

  15500 ريال به ازاي هر كيلوگرم*

  ميزان مصرف داخلي

  حدود14500 تن در سال تخمين زده مي شود(در سال 1386)

  ميزان واردات( هزار تن)

  3/5 (در سال 1382)

  ميزان صادرات( هزار تن)

  بسيار ناچيز (در سال 1381)

  توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

  در حال حاضر اين ماده در كشور توليد نمي شود

  0مباحث اقتصادي طرح

  ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

  131 نفر

  تعداد روزهاي كاري

  330

  مساحت زمين

  80،000~

  قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

  73/14 (به ازاي هر تن)

  قيمت فروش محصول جانبي( ميليون ريال)

  3/3(به ازاي هر تن)

  فروش ساليانه ( ميليون ريال)

  400،044

  سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

  210،384

  سرمايه در گردش( ميليون ريال)

  158،59

  سرمايه كل( ميليون ريال)

  368،443

  تسهيلات بانكي

  ارزي( دلار)

  13،839،187

  ريالي( ميليون ريال)

  856،211

  كل( ميليون ريال)

  105،328

  نقطه سربسر(%)

  75/66 (متوسط 5 سال اول)

  دوره برگشت سرمايه ( سال)

  4

  نرخ بازده داخلي IRR) )

  19/20%

  * قيمت پلي وينيل الكل در مناطق مختلف و بسته به گريد و خصوصيات محصول بسيار متغير است.رقم مذكور حد پايين قيمت پلي وينيل الكل وارداتي براي گريد درجه هيدروليز متوسط است.

  فهرست صفحه
  پيشگفتار ر
  مقدمه س
  خلاصه ش
  فصل اول : تعيين ويژگيهاي پلي وينيل الكل و مواد اوليه مورد نياز
  1-1- تاريخچه پلي وينيل الكل 2
  1-2- شيمي و چگونگي توليد پلي وينيل الكل 3
  1-3- خصوصيات فيزيكي پلي وينيل الكل 4
  1-3-1- حلاليت 12
  1-3-2- دماي گذار شيشه اي 17
  1-3-3- نقطه ذوب 17
  1-3-4- ويسكوزيته محلول 17
  1-3-5- ويسكوزيته دروني يا اصلي 18
  1-3-6- تاثير مواد افزودني بر ويسكوزيته 19
  1-3-7- نيروي كشش 23
  1-3-8- كشش سطحي 24
  1-3-9- چسبندگي 28
  1-3-10- تشكيل كف 28
  1-3-11- مقاومت در برابر آب 29
  1-4- مشخصات شيميايي پلي وينيل الكل 29
  1-4-1- واكنشهاي شيميايي پلي وينيل الكل 30
  1-4-2- پيوندهاي عرضي – اتصالات شبكه اي 33
  1-4-3- خاصيت ژلاتيني (سفت شدن پلي وينيل الكل) 34
  1-4-4- عوامل شيميايي توليد كننده كمپلكس پايدار پلي وينيل الكل 34
  1-4-5- كوپليمرهاي پيوندي 37
  1-4-6- تجزيه حرارتي 37
  1-5- مواد اوليه ومحصول جانبي در فرايند توليد پلي وينيل الكل 38
  1-5-1- وينيل استات 39
  1-5-2- متانول 48
  1-5-3- اتيل استات 50
  1-5-4- سديم هيدروكسيد، سود سوز آور(NaOH) 52
  1-5-5- سولفوريك اسيد(H2SO4) 52
  1-5-6- استيك اسيد (محصول جانبي) 53
  1-6- كاربردهاي پلي وينيل الكل 60
  1-6-1- آهار الياف در منسوجات 61
  1-6-2- چسبها 63
  1-6-3- صنعت كاغذ 65
  1-6-4-توليد رزين پلي وينيل بوتيرال 67
  1-6-5- ماده كمكي در فرآيند پليمريزاسيون 68
  1-6-6 – مصارف جانبي 69
  1-6-6-1- كاربرد در لوازم آرايش 70
  1-6-6-2- كاربردهاي ساختماني 70
  1-6-7- مقايسه اهميت كاربردهاي پلي وينيل الكل دركشورهاي مختلف 71
  1-7- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه 73
  1-7-1- كالاهاي جايگزين محصول 73
  1-7-2- كالاهاي جايگزين مواد اوليه 74
  1-8- قيمت داخلي و جهاني محصولات و پيش بيني قيمت در پنج سال آينده 74
  1-9- استانداردهاي موجود براي محصول ، مواد اوليه و محصول جانبي 75
  1-9-1- استانداردهاي محصول 75
  1-9-2- استانداردهاي مواد اوليه و محصول جانبي 75
  1-9-2-1- وينيل استات مونومر 75
  1-9-2-2- متانول 76
  1-9-2-3-استيك اسيد(محصول جانبي) 77
  1-10- بررسي مسائل زيست محيطي، ايمني و ذخيره سازي مواد اوليه 78
  1-10-1- بررسي جنبه هاي ايمني و حفاظتي مواد اوليه 78
  1-10-1-1- وينيل استات مونومر 78
  1-10-1-2- متانول 82
  1-10-2- نحوه ذخيره سازي مواد اوليه 86
  1-10-2-1- وينيل استات مونومر 86
  1-10-2-2- متانول 87
  1-10-3- مسائل زيست محيطي 89
  1-10-3-1- وينيل استات مونومر 89
  1-10-3-2- متانول 90
  فصل دوم : بررسي بازار جهاني و داخلي پلي وينيل الكل
  2-1- بررسي بازار جهاني 93
  2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي پلي وينيل الكل در نواحي مختلف جهان 103
  2-2-1- قاره آمريكا 103
  2-2-1-1- ايالات متحده آمريكا 103
  2-2-1-2- كانادا 105
  2-2-1-3- مكزيك 106
  2-2-2- اروپا 113
  2-2-2-1- اروپاي غربي 113
  2-2-2-2-اروپاي شرقي 118
  2-2-3- آسيا 124
  2-2-3-1- ژاپن 124
  2-2-3-2-ساير كشورهاي آسيايي 129
  2-2-3-2-1- جمهوري كره 130
  2-2-3-3-2- تايوان 130
  2-2-3-2-3- جمهوري خلق چين 131
  2-2-3-2-4- ساير كشورها 132
  2-3- جمع بندي و نتيجه گري بازارهاي خارجي 141
  2-3-1- قاره آمريكا 141
  2-3-2- قاره اروپا (اروپاي غربي و شرقي) 142
  2-3-3- قاره آسيا 143
  2-4- بازار داخلي 144
  2-4-1- ميزان توليد و واردات پلي وينيل الكل در ايران 144
  2-4-2- بررسي واحدهاي مصرف كننده پلي وينيل الكل در ايران 147
  2-4-2-1- ميزان مصرف پلي وينيل الكل بعنوان ماده كمكي در پليمريزاسيون 147
  2-4-2-1-1- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در توليد پلي وينيل استات 147
  2-4-2-1-2- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در توليد پلي وينيل كلرايد 149
  2-4-2-2- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در مواد كمكي (تعاوني) نساجي 151
  2-4-2-3- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در تهيه انواع چسبها 152
  2-4-2-4- ميزان مصرف پلي ويينل الكل دركاشي و سراميك 153
  2-4-2-5- ميزان مصرف پلي ويينل الكل در تهيه آهار فرش ماشيني 153
  2-4-2-6- ميزان مصرف پلي ويينل الكل به منظور توليد پلي وينيل بوتيرال 154
  2-4-3- جمع بندي و نتيجه گيري بازار داخلي 155
  2-5- تحليل بازار داخلي و جهاني پلي وينيل الكل 161
  2-5-1- تحليل بازار خارجي 161
  2-5-1-1- ايالات متحده آمريكا 162
  2-5-1-2- كانادا 162
  2-5-1-3- مكزيك 163
  2-5-1-4- اروپاي غربي 163
  2-5-1-5- اروپاي شرقي 163
  2-5-1-6- ژاپن 163
  2-5-1-7- جمهوري خلق چين 163
  2-5-1-8- تايوان 163
  2-5-1-9- جمهوري كره 164
  2-5-2- تحليل بازار داخلي 164
  2-6- بازارهاي هدف داخلي و خارجي و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت بهينه 164
  2-7- بررسي روند قيمت داخلي و جهاني پلي وينيل الكل و تحليل آن 168
  2-7-1- بررسي قيمت داخلي پلي وينيل الكل 168
  2-7-2- بررسي روند قيمت جهاني پلي وينيل الكل 169
  2-7-2-1- ايالات متحده آمريكا 169
  2-7-2-2- اروپاي غربي 171
  2-7-2-3- آسيا 171
  2-8- بررسي و معرفي بازارهاي جديد مصرف 174
  فصل سوم : بررسي فني
  3-1- تعيين ظرفيت توليد 176
  3-2- تكنولوژي ساخت و روشهاي مختلف توليد پليمر پلي وينيل الكل 176
  3-2-1- روشهاي آزمايشگاهي توليد پليمر پلي وينيل الكل 176
  3-2-2- روش صنعتي توليد پليمر پلي وينيل الكل 177
  3-2-3- نتيجه گيري و انتخاب روش بهينه 177
  3-3 – شيمي واكنش 178
  3-3-1- تهيه پلي وينيل الكل از پليمر پلي وينيل استات 178
  3-3-1-1- شاخه دار شدن پلي وينيل استات 179
  3-3-1-2- هيدروليز پلي وينيل استات 180
  3-3-2- تهيه پلي وينيل الكل از وينيل استات مونومر 182
  3-4- شرح كامل فرآيند توليد پلي وينيل الكل 183
  3-4-1- مروري بر فرآيند 183
  3-4-2- شرح فرآيند 185
  3-4-2-1- ذخيره سازي و تخليص مواد اوليه 187
  3-4-2-2- پليمريزاسيون و هيدروليز 187
  3-4-2-3- جداسازي حلال و خشك كردن محصول 188
  3-4-2-4- انتقال توده محصول 189
  3-4-2-5- بازيافت حلال و محصول جانبي 189
  3-4-3- بحثهايي پيرامون فرآيند 199
  3-5- معرفي توليد كنندگان و شركتهاي مهم صاحب ليسانس 200
  3-6- اخذ استعلام براي ماشين آلات، تجهيزات و سرمايه گذاري پروژه 200
  3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 203
  3-8-تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتيها (سرويسهاي جانبي) 222
  3-9- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات فرآيند 229
  3-10- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات و ماشين آلات 231
  3-11- تعيين نيروي انساني مورد نياز 231
  3-12- بررسي مسائل مربوط به حمل، ذخيره، ايمني، حفاظت و دفع
  پسابهاي صنعتي و مسائل زيست محيطي محصول و محصول جانبي 233
  3-13- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 237
  3-14- برآورد زمين مورد نياز 238
  3-15- ارائه پيشنهاد جهت مكان يابي احداث واحد توليد پلي وينيل الكل 239
  3-15-1- تامين خوراك و مواد اوليه كارخانه 240
  3-15-2- امكانات زير بنايي 240
  3-15-2-1- برق 240
  3-15-2-2- آب 241
  3-15-2-3-گاز 241
  3-15-2-4- تلفن 242
  3-15-2-5- قيمت زمين 242
  3-15-2-6- معافيت مالياتي 242
  3-15-2-7-صادرات 242
  3-15-2-8- بازار داخلي 242
  3-15-3- جمع بندي انتخاب سايت 243
  فصل چهارم: بررسي مالي و اقتصادي
  4- بررسي مالي و اقتصادي توليد پلي وينيل الكل با ظرفيت 21000 تن در سال 245
  4-1- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 245
  4-2- هزينه هاي عملياتي توليد (Production Operating Costs) 253
  4-3- هزينه هاي غير عملياتي توليد 256
  4-4- هزينه هاي ثابت و متغير 257
  4-5- برآورد ميزان سرمايه در گردش(Working Capital) 257
  4-6- تعيين قيمت فروش محصول 258
  4-7- برآورد ميزان فروش 259
  4-8- ارائه نتايج بررسي اقتصادي طرح توليد پلي وينيل الكل با
  ظرفيت 21 هزار تن در سال 260
  4-9- تحليل حساسيت پارامترهاي مهم اقتصادي 265
  4-9-1- تحليل حساسيت پروژه با5% كاهش قيمت VAM 266
  4-9-2- تحليل حساسيت پروژه با5 % افزايش قيمت VAM 270
  4-9-3- تحليل حساسيت پروژه با 5% افزايش در قيمت فروش محصول 273
  4-9-4- تحليل حساسيت پروژه با 5% كاهش در قيمت فروش محصول 276
  4-9-5- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش سرمايه ثابت 279
  4-9-6- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش نرخ ارز 282
  4-9-7- تحليل حساسيت پروژه با 5% افزايش سرمايه ثابت و 5% افزايش قيمت VAM 285
  4-10- نتيجه گيري 288
  4-11- ارائه نتايج بدست آمده توسط نرم افزارComfarIII براي واحد توليد
  پلي وينيل الكل با ظرفيت 21 هزار تن در سال 289
  منابع 360
  پيوست ها 365 

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1383
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.