صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونيتي

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  چكيده طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونيتي

  سرمايه گذاري و شاخصهاي مالي در حالتهاي مختلف

  عنوان

  حالت اول[1]

  حالت دوم[2]

  حالت سوم[3]

  سرمايه گذاري ثابت

  (ميليون ريال)

  141457

  141457

  141457

  سرمايه در گردش

  (ميليون ريال)

  32280

  20113

  26260

  كل سرمايه گذاري

  (ميليون ريال)

  173737

  161571

  167717

  هزينه هاي توليد

  (ميليون ريال)

  152206

  104008

  127844

  درآمد فروش

  (ميليون ريال)

  182280

  153450

  167865

  نقطه سربسر (%)

  49

  37

  41

  IRR (%)

  21

  31

  26

  IRRE (%)

  37

  80

  58

  دوره برگشت سرمايه (سال)

  3.9

  2.7

  3.2

  سود خالص سالانه

  (ميليون ريال)

  24431

  39924

  32364


  [1] – توليد 280 هزار تن در سال گوگرد گرانولي

  [2] – توليد 165 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي

  [3] – توليد 140 هزار تن در سال گوگرد گرانولي و 82.5 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي

  فهرست مطالب

  فصل اول: مشخصات محصول
  مقدمه
  1-1- بررسي ويژگي هاي محصول 5
  1-2- معرفي گوگرد گرانول شده 11
  1-3- تنوع و كاربرد محصول (مصارف فعلي و بالقوه) 13
  1-4- مواد اوليه مورد نياز برای توليد محصولات منتخب و مشخصات آنها 21
  1-5- کالا يا کالاهای جايگزين براي كود گوگرد بنتونيتي 30
  1-6- استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه 33
  1-7- جمع بندي 35

  فصل دوم: بررسي بازار

  2-1- بررسي بازار جهاني گوگرد گرانولي 38
  2-2- بررسي بازار منطقه اي گوگرد گرانولي 49
  2-3- بررسي بازار داخلي 72
  2-3-1- واحدهاي فعال گوگرد گرانولي 72
  2-3-2- طرحهاي در دست اجرا گوگرد گرانولي 73
  2-3-3- واحدهاي فعال گوگرد بنتونيتي 74
  2-3-4- واحدهاي در دست اجرا گوگرد بنتونيتي 75
  2-3-5- بررسي ميزان و موارد مصرف گوگرد بنتونيتي 78
  2-3-6- برآورد مصرف گوگرد گرانول شده در داخل كشور 95
  2-3-7- جمع بندي بازار داخلي 98
  2-4- قيمت داخلی و جهانی محصولات 98
  2-5- تحليل ريسک صادرات 102
  2-6- نتيجه گيری 106

  فصل سوم: بررسي فني

  3-1- معرفي تكنولوژي روز دنيا و صاحبان دانش فني توليد گوگرد بنتونيتي.109
  3-1-1- طرح Bob L. Caldwell & Ronald B. Fletcher.109
  3-1-2- طرح Garrison.114
  3-1-3- طرح Zaharko117
  3-1-4- طرح Zanuccoli122
  3-2- معرفي تكنولوژي روز دنيا و صاحبان دانش فني توليد گوگرد گرانول شده.125
  3-2-1- روش Krishna Mathur.125
  3-2-2- روش Karl H. Walter128
  3-2-3- روش Sergio A. De Paoli & Jamshid Irani.131
  3-3- برآورد پايداري تكنولوژي و تعيين عمر اقتصادي.132
  3-3-1- خلاصه بررسي‌هاي انجام شده در مورد گوگرد بنتونيتي132
  3-3-2- خلاصه بررسي‌هاي انجام شده در مورد گوگرد گرانوله132
  3-3-3- استفاده از روشهای مورد بررسی درتهيه گوگردگرانول و گوگردبنتونيتی133
  3-3-4- پيش بينی تکنولوژی های آينده و نتيجه گيری134
  3-4- مطالعه فرايندهای مختلف توليد و انتخاب فرايند مناسب135
  3-4-1- ارائه طرح پيشنهادی شرکت Sandvik بعنوان فرايند مناسب137
  3-4-2- طرح Polimex .153
  3-5- بررسي مسائل زيست محيطي فرايند توليد محصولات.156
  3-6- بررسي ظرفيت مختلف توليد ازديدگاه ملاحظات فنی.159
  3-7- ميزان مصرف مواد اوليه و نحوه تامين آن.160
  3-8- ميزان مصرف انواع يوتيليتي و شرايط تاسيساتي 161
  3-9- پيشنهاد محل مناسب براي اجراي طرح.162
  3-10- تعيين نيروي انساني مورد نياز162
  3-11- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي164
  3-12- ارائه برنامه زمان بندي طرح.164

  فصل چهارم: بررسي مالي

  4-1- کليات .166
  بخش اول
  توليد 280 هزار تن در سال گوگرد گرانولي
  4-2- سرمايه گذاري ثابت طرح .168
  4-3- برآورد سرمايه در گردش175
  4-4- برآورد هزينه ساليانه توليد 177
  4-5- برآورد فروش ساليانه محصول185

  بخش دوم
  توليد 165 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي

  4-6- سرمايه گذاري ثابت طرح.187
  4-7- سرمايه در گردش.187
  4-8- برآورد هزينه ساليانه توليد.188
  4-9- برآورد فروش ساليانه محصول.196
  بخش سوم
  توليد140 هزار تن گوگرد گرانولي و
  82.5 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي

  4-9- سرمايه گذاري ثابت طرح198
  4-10- سرمايه در گردش.198
  4-11- برآورد هزينه ساليانه توليد 199
  4-12- برآورد فروش ساليانه محصول.207

  فصل پنجم: تجزيه و تحليل مالي

  بخش اول
  توليد 280 هزار تن در سال گوگرد گرانولي

  5-1- نرخ بازگشت داخلي .211
  5-2- دوره بازگشت سرمايه 211
  5-3- نرخ بازگشت داخلي برای آورده سهامداران 211
  5-4- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 211
  5-5- ارزش فعلي خالص 212
  5-6- تحليل نقطه سربسر 212
  5-7- ارزش افزوده طرح 213
  5-8- بهره‌وري طرح .214
  5-9- آناليز حساسيت .214
  5-10- نتايج بررسي اقتصادي- مالي طرح توليد گوگرد گرانولي با ظرفيت 280000 تن در
  سال توسط نرم افزار COMFAR 216
  5-11- ارائة نتايج 217

  بخش دوم
  توليد 165 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي
  5-12- نرخ بازگشت داخلي .221
  5-13- دوره بازگشت سرمايه 221
  5-14- نرخ بازگشت داخلي برای آورده سهامداران 221
  5-15- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 222
  5-16- ارزش فعلي خالص 222
  5-17- تحليل نقطه سربسر 222
  5-18- ارزش افزوده طرح 223
  5-19- بهره‌وري طرح 224
  5-20- آناليز حساسيت 224
  5-21- نتايج بررسي اقتصادي- مالي طرح توليد گوگرد بنتونيتي با ظرفيت 165000 تن در سال
  توسط نرم افزار COMFAR 226
  5-22- ارائة نتايج 227

  بخش سوم
  توليد 82.5 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي و
  140 هزار تن در سال گوگرد گرانولي

  5-23- نرخ بازگشت داخلي 231
  5-24- دوره بازگشت سرمايه 231
  5-25- نرخ بازگشت داخلي برای آورده سهامداران 231
  5-26- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 232
  5-27- ارزش فعلي خالص 232
  5-28- تحليل نقطه سربسر 232
  5-29- ارزش افزوده طرح 233
  5-30- بهره‌وري طرح 234
  5-31- آناليز حساسيت 234
  5-32- نتايج بررسي اقتصادي- مالي طرح توليد گوگرد بنتونيتي با ظرفيت 82500 تن در سال
  و گوگرد گرانولي با ظرفيت 140000 تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 236
  5-33- ارائة نتايج 237
  5-34- مقايسه مالي و شاخصهاي اقتصادي در حالتهاي مختلف 240

  منابع و مراجع241

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات:,1388 1386
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.