صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  طرح مطالعاتي امكان سنجي
  توليدEPDM (الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

  « فهرست مطالب »
  شرح صفحه
  پيشگفتار ه – و
  فصل اول : معرفي محصول 1
  1-1- معرفي محصول و مشخصات آن 3
  1-1-1- مقدمه 3
  1-1-2- خواص الاستومر EPDM 4
  1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلي و بالقوه) 7
  1-2-1- انواع الاستومرهاي EPDM 7
  1-2-2- كاربردهاي الاستومر EPDM 8
  1-3- مواد و ملزومات موردنياز براي توليد محصول 11
  1-3-1- فرايند محلولي 11
  1-3-2- فرآيند سوسپانسيوني 13
  1-3-3- فرايند فازگازي 13
  1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين 16
  1-5- قيمت داخلي و جهاني محصول 19
  1-5-1- قيمت داخلي 19
  1-5-2- قيمت جهاني 19
  فصل دوم : بررسي بازار 21
  2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور 22
  2-2- بررسي طرح‌هاي در دست اجرا در داخل كشور 22
  2-3-بررسي روند واردات محصول و محصولات‌جايگزين و منابع‌عمده تأمين‌كننده آن 22
  2-4- بررسي اندازه بازارهاي داخلي و بين‌المللي مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها 24
  2-4-1- بازارهاي بين‌المللي 24
  2-4-2- بازارهاي داخلي 30
  2-5- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف 34
  2-6- ريسك صادرات 37
  2-7- جمع‌بندي 39
  فصل سوم : بررسي فني 40
  مقدمه 41
  3-1- معرفي تكنولوژي روز دنيا و صاحبان دانش فني مربوطه و روند تغييرات تكنولوژي توليد محصولات 42
  3-1-1- روش محلولي 43
  3-1-2- روش سوسپانسيوني(دوغابي) 46
  3-1-3- روش فاز گازي 47
  3-1-4- انتخاب فرايند 48
  3-2- برآورد پايداري تكنولوژي، تعيين عمر اقتصادي 49
  3-3- مطالعه فرايندهاي مختلف توليد و تعيين فرايند مناسب 50
  3-3-1- معرفي مواد اوليه طرح و برآورد مصرف هريك 54
  3-3-2- دستگاه‌ها و تجهيزات خط توليد 55
  3-3-3- تجهيزات و تأسيسات عمومي 59
  3-3-4- منابع انساني موردنياز طرح 64
  3-3-5- محاسبه سطح زيربنا و مساحت موردنياز 65
  3-3-6- زمان‌بندي اجراي پروژه 65
  3-4- بررسي آثار زيست‌محيطي توليد محصولات 67
  3-5- بررسي ظرفيت‌هاي مختلف توليد از ديدگاه ملاحظات فني و پيشنهاد ظرفيت طرح باتوجه به بررسي بازار 71
  فصل چهارم : محاسبات مالي و اقتصادي 73
  مقدمه 74
  مباني برآوردها 74
  4-1- اطلاعات پايه 75
  4-1-1- برنامه توليد ساليانه 75
  4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفي 75
  4-1-3- منابع انساني مورد نياز و هزينه حقوق و مزاياي ساليانه 76
  4-1-4- برآورد انرژي مورد نياز 76
  4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژي مصرفي 77

  4-2- پيش‌بيني اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 78
  4-2-1- سرمايه ثابت 78
  4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلي 78
  4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومي 78
  4-2-1-3- وسايل نقليه 79
  4-2-1-4- مقدار و بهاي زمين مورد نياز 79
  4-2-1-5- برآورد مساحت 80
  4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداري 80
  4-2-1-7- هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري 81
  4-2-1-8- جمع‌بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت 81
  4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 81
  4-2-3- سرمايه‌گذاري كل 82
  4-2-4- اخذ وام بانكي 82
  4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 83
  4-3-1- هزينه‌هاي توليد 83
  4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاك ساليانه 83
  4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري 83
  4-3-1-3- هزينه‌هاي عملياتي 83
  4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلي 84
  4-3-2-1- برآورد هزينه‌هاي ثابت 84
  4-3-2-2- برآورد هزينه‌هاي متغير 84
  4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌هاي‌ساليانه 84
  4-4- جداول مالي 85
  4-4-1- جدول پيش‌بيني عملكرد سود و زيان ويژه طرح 85
  4-4-2- جدول پيش‌بيني گردش وجوه نقدي طرح 86
  4-4-3- ترازنامه پيش‌بيني شده 87
  4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدي 88
  4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 89
  4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلي 89
  4-5- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 90
  4-5-1- درصد ارزش افزوده 90
  4-5-2- درصد سهم منابع داخلي 90
  4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 90
  4-5-4- نرخ و سال‌هاي برگشت سرمايه 90
  4-5-5- ساير شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 90
  4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالي بر شاخص‌هاي اقتصادي طرح 93
  4-7-پيشنهاد محل اجراي طرح 94
  4-8- تحليل و نتيجه‌گيري 95
  فهرست مراجع 97
  پيوست‌ها 99
  پيوست 1 :خواص الاستومر EPDM 100
  پيوست 2 :دياگرام وخطوط جريان فرايند توليد EPDM به روش سوسپانسيوني 103

  « فهرست جداول و نمودارها »
  شرح صفحه
  جدول(1-1) : خواص الاستومر EPDM خام 1-8
  جدول(1- 2) : خواص الاستومر EPDM پخت شده 1-8
  جدول(1-3) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند حلالي 1-15
  جدول(1-4) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند سوسپانسيوني 1-17
  جدول(1-5) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند فاز گازي 1-19
  جدول(1-6) : الاستومرهاي با قابليت رقابت با EPDM 1-20
  جدول(2-1) : طرح‌هاي جاري توليد اتيلن و پروپيلن در داخل كشور 2-6
  جدول(2-2) : ميزان مصرف فعلي و آتي EPDM در نقاط مختلف دنيا 2-15
  جدول(3-1) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند محلولي 3-5
  جدول(3-2) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند سوسپانسيوني 3-7
  جدول( 3-3) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند فاز گازي 3-7
  جدول(3-4) : مواد اوليه و مقادير مورد نياز 3-14
  جدول(3-5) : برآورد برق مصرفي توليد 3-20
  جدول(3-6) : برآورد برق مصرفي واحد 3-20
  جدول(3-7) : برآورد آب مصرفي واحد 3-21
  جدول(3-8) : سوخت مورد نياز وسايل نقليه 3-22
  جدول(3-9) : مقدار آب تصفيه شده روزانه و مساحت حوضچه‌هاي تصفيه 3-23
  جدول(3-10) : برآورد نيروي انساني توليد 3-24
  جدول(3-11) : برآورد نيروي انساني غيرتوليد 3-24
  جدول(3-12) : مساحت فضاي موردنياز بخش‌هاي مختلف 3-25
  جدول(3-13) : نمودار زمانبندي اجراي پروژه 3-26
  جدول (3-14) : بررسي جريان‌هاي‌خروجي از سيستم ومقدارمجاز هريك از موادموجود 3-28
  جدول (3-15) : بررسي ظرفيت‌هاي كمينه و بيشينه جهاني موجود و قيمت تمام شده محصول EPDM 3-31

  فهرست نمودارها و اشكال
  شرح صفحه
  نمودار(1-1) : توزيع جهاني مصرف EPDM 13
  نمودار(1-2) : روند قيمت واردات تجاري EPDM طي پنج سال گذشته 24
  نمودار(1-3) : روند تغييرات قيمت EPDM در بازارهاي عمده جهاني طي پنج سال اخير 25
  نمودار(2-1) : روند واردات EPDM و نرخ رشد آن طي پنج سال گذشته 7
  نمودار(2-2) : توزيع ظرفيت جهاني EPDM در مناطق مختلف(شرايط جاري) 9
  نمودار(2-3) : توزيع ظرفيت جهاني EPDM در مناطق مختلف(پيش‌بيني آتي) 10
  نمودار(2-4) : توزيع ظرفيت جهاني EPDM بين توليدكنندگان عمده 11
  نمودار(2-5) : وضعيت فعلي و آتي ظرفيتهاي جهاني توليد EPDM 12
  نمودار(2-6) : توزيع مصرف جهاني EPDM 13
  نمودار(2-7) : نرخ رشد مصرف EPDM طي سالهاي آتي در مناطق مختلف جهان 14
  نمودار(2-8) : روند واردات EPDM در مقايسه با روند توليدات داخلي خودرو 17
  نمودار(2-9) : متوسط وزن مصرفيEPDM در خودروهاي‌ساخت‌داخل طي سال‌هاي‌اخير 17
  نمودار(2-10) : روند گذشته و پيش‌بيني آتي توليدات خودرو و مصرف EPDM در اين حوزه 18
  نمودار(2-11) : شماي كلي از چشم‌انداز جهاني بازار توليد و مصرف EPDM 22
  شكل(1-1) : ساختار شيميايي الاستومر EPDM 7

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1381
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.