صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) كارخانه – فهرست كارهاي انجام شده

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  ما شما را در طراحي, ساخت و بهربرداري بهينه طرحها و کارخانجات صنعتي ياري مي کنيم.

  شركت حاميان صنعت کيميا با بهره¬گيري از نيروهاي مجرب،کارشناسان و متخصصين آموزش ديده فعاليت اصلي خود را در زمينه هاي متعددي قرار داده است که از آن جمله مي توان به مطالعه، طراحي، تامين تجهيزات، احداث و راه اندازي ، مديرت پروژه و بهينه سازي خط توليدو همچنين آموزش منابع انساني طبق استانداردهاي جهاني و مديريت كارخانجات شيميايي و پتروشيمي ، صنايع مرتبط با انرژي اعم از پالايشگاههاي نفت ، ميعانات گازي و گاز، نيروگاه هاي کوچک و پراکنده برق اشاره کرد. 

  ﮔﺰارش توجيهي ﻃﺮح با فرمت ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ :

  1- بررسي سابقه متقاضي

  1-1- سوابق ثبتي شركت

  1-1-1. نام و نوع شركت

  1-1-2. تاريخ، شماره و محل ثبت

  1-1-3. سرمايه اوليه ثبت شده

  1-1-4. دفتر مركزي

  1-1-5. موضوع فعاليت

  1-1-6. محل كارخانه

  1-2- سرمايه و سهامداران

  1-3- مجوز هاي قانوني

  1-4- بررسي توانمندي هاي متقاضي

  1-4-1. توانمندي بالقوه يا بالفعل متقاضي براي كسب سهم بازار

  1-4-2. سوابق مالي متقاضي

  1-4-3. توانمندي هاي بالقوه و بالفعل فني

  1-5- مديريت

  2- مطالعه بازار

  2-1- مقدمه

  2-2- ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ، وﯾﮋﮔﻳﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-1. ‫ﻧﺎم و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-2. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-4. ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-5. ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-6. ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-7. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل‬

  2-2-8. ‫ﮐﺎﻻي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﻳﻦ‬

  2-2-9. ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار و ﻗﻳﻤﺖ ﻓﺮوش‬

  2-3- معرفي پروژه

  2-3-1. تحليل ضرورت اجراي پروژه

  2-3-2. ملاحظات اقتصادي

  2-3-3. ملاحظات اجتماعي و فرهنگي

  2-3-4. ملاحظات سياسي

  2-3-5. مكان يابي پروژه

  2-3-6. دانش فني پروژه

  2-3-7. مواد اوليه و نحوه تأمين آن

  2-4- عرضه

  2-4-1. توليد داخلي

  2-4-2. ‌واردات

  2-4-3. پيش بيني امكانات عرضه

  2-5- تقاضا

  2-5-1. تقاضاي خارجي (صادرات)

  2-5-2. تقاضاي داخلي

  2-5-3. پيش بيني تقاضا

  2-5-4. پيش بيني تقاضاي خارجي (صادرات)

  2-5-5. پيش بيني تقاضاي داخلي

  2-5-6. تحليل موازنه پيش بيني امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا

  2-5-7. ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻳﻤﺖ ﻓﺮوش ‬

  2-6- ‫ﻧﺘﻳﺠﻪ ﮔﻳﺮى‬ بازار

  3- بررسي فني و تكنولوژيكي

  3-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

  3-1-1. ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻳﺪ‬

  3-2- ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬

  3-2-1. ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻳﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻳﺪ‬

  3-2-2. نحوه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻳﻦ آﻻت‬

  3-2-3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮاد اوﻟﻳﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ‬

  3-2-4. يوتيليتي

  3-2-5. ‫‫ﺗﻌﻳﻳﻦ ﻇﺮﻓﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻳﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ‬

  3-2-6. محيط زيست

  3-3- هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري طرح

  3-3-1. زمين

  3-3-2. محوطه سازي و ساختمان

  3-3-3. ماشين الات

  3-3-4. تأسيسات

  3-3-5. وسايل اداري و خدماتي

  3-3-6. هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده

  3-3-7. هزينه هاي قبل از بهره برداري

  3-4- سرمايه در گردش

  3-5- زمان‌بندي اجراي طرح

  3-6- هزينه‌هاي توليد

  3-6-1. مواد اوليه و بسته‌بندي محصولات

  3-6-2. حقوق و دستمزد

  3-6-3. هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات

  3-6-3.1. برق مصرفي ماشين آلات تاسيسات

  3-6-3.2. آب

  3-6-3.3. گاز طبيعي

  3-6-4. بيمه

  3-6-5. تعمير و نگهداري

  3-6-6. تبليغات و بازاريابي و فروش

  3-6-7. استهلاک

  3-6-8. هزينه متفرقه و پيش‌بيني نشده

  3-7- هزينه هاي ثابت و متغير

  4-1- پيش بيني هاي مالي طرح:

  4-1-1. فرم خلاصه پيش بينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات بانكي:

  4-2- هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن:

  4-3- جدول تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت

  4-4- سرمايه در گردش

  4-5- فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ارزي

  4-6- شاخصهاي مالي طرح

  4-7- آناليز حساسيت پروژه

  4-8- نتايج بررسي مالي طرح

  شركت حاميان صنعت كيميا مفتخر است كه تلاش خود را از ابتداي مسير سرمايه گذاري شما با ارائه خدمات زير انجام دهد:

  • انجام مطالعات امکان سنجي جهت راه اندازي واحدهاي صنعتي 

  • تهيه طرح توجيهي فني , مالي اقتصادي مطابق با استاندارد مورد قبول بانک ها و موسسات مالي کشور

  • ارائه کليه خدمات تامين مالي پروژه

  • طراحي و محاسبه خطوط توليد جهت احداث و راه اندازي طرحهاي جديد

  • شناسايي تكنولوژي بهينه جهت افزايش بهره وري توليد

  • تامين تجهيزات و ماشين آلات 

  • اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي صنعتي

  • مديريت پيمان و امور قراردادي

  • نصب و راه اندازي ماشين آلات صنعتي

  • آموزش بهره برداري از ماشين آلات خط توليد توسط متخصصين

  • آموزش منابع انساني طبق استانداردهاي جهاني مرتبط با زمينه سرمايه گذاري

  • مطالعه بازار محصولات و طراحي فرآيند فروش 

  • مطالعه علمي و تشخيص بازارهاي هدف مرتبط توسط متخصصين و کارشناسان MED

  • بررسي فرآيندهاي توليد و بهينه سازي توليد و مديريت منابع مالي و انساني 

  • بررسي طرح هاي توسعه واحدهاي صنعتي موجود

  با انتخاب صحیح مشاور ريسك سرمايه گذاري خود را كاهش دهيد.

  مجموعه از توانمندی ها و کارشناسان مجرب را در اختیار بگیرید.

  شركت حاميان صنعت كيميا

  مهدی آزرمی

  09371403780

  09126809553

  mehdi.azarmi@gmail.com

  https://www.iranhsk-co.com

  https://www.iranhsk-co.ir

  info@iranhsk-co.com

  مطالعات امكان سنجي(طرح توجيهي) انجام شده مطابق فرمت بانك صنعت و معدن:

  رديف عنوان پروژه 

  1 كك هاي نفتي كلسيته شده آندي و كاتدي

  2 استايرن مونومر

  3 انيدريد مالئيك

  4 انيدريد فتاليك

  5 استايرن مونومر

  6 اكريلونيتريل

  7 اتيلن‌آمين‌ها

  8 فـنل

  9 نايلون 66

  10 پروپيلن گليكول‌ها

  11 پلي استايرن 

  12 پلي كلروپرن

  13 لاستيك بوتيل

  14 پليمرهاي هوشمند

  15 انيدريد فتاليك PA

  16 اكسيد اتيلن

  17 متيل آمين

  18 دوده صنعتي

  19 اكسوالكل‌ها

  20 رزورسينول

  21 رزينهاي نفتي C5

  22 رزينهاي نفتي C9

  23 رزينهاي نفتي DCPD

  24 آلياژهاي پليمري

  25 اتيلن پروپيلن دي ان مونومر EPDM

  26 ايزو پروپانل

  27 اكسيد پروپيلن

  28 پلي وينيل بوتيرال

  29 گليسيرين و اسيد چرب طبيعي

  30 متيل متا كريلات

  31 اسيد آكريليك

  32 پلي ايزوبوتيلن

  33 كاتاليزورهاي زئوليتي

  34 كاتاليزور متالوسين

  35 اپي‌كلرهيدرين

  36 مونومر وينيل استات

  37 پلي‌پروپيلن

  38 نيتروبنزن و آنيلين

  39 دي متيل فرماميد

  40 سيليكون‌ها

  41 كلرآلكالي و سود سوزآور

  42 اسيد فرميك

  43 اتيلن دي كلرايد

  44 اتيلن گليكول 

  45 استرهاي اكريلات

  46 پيريدين

  47 اتيل بنزن

  48 كامپوزيتهاي الياف كربن

  49 اتانول آمين

  50 SBR

  51 كامپوزيت الياف شيشه (GFRP)

  52 كربن بلاك

  53 اكسيد اتيلن تخليص شده

  54 پلي پروپيلن

  55 الكان سولفوناتها (SAN)

  56 رزين‌هاي نفتي

  57 2و6 دي اتيل آنيلين

  58 توليد كود TSP(تريپل سوپر فسفات)

  59 توليد آلياژهاي پليمري

  60 توليدپلي كلروپرن

  61 توليد كودهاي پتاسيم

  62 توليد الكل چرب

  63 توليد سيليكونها

  64 توليد كود اوره

  65 توليد آمونياك

  66 توليد دي متيل فرماميد

  67 اسيدسيتريك خوراكي 

  68 نرمال پارافين

  69 اتيلن وينيل استات

  70 متيل اتيل كتون

  71 ژئوسنتتيك ها

  72 پلي استايرن انبساطي

  73 پلي استايرن معمولي ومقاوم

  74 توليد پارافين كلره

  75 توليد اسيدفسفريك

  76 توليد اسيداستيك

  77 توليد ايزوپرن

  78 پلي ال ايزوسيانات

  79 PVA(پلي وينيل الكل)

  80 كوداوره –آمونياك

  81 متيل آمينها 

  82 كولين كلرايد

  83 تترا كلريد تيتانيوم

  84 كربن فعال

  85 روزين

  86 استئارات كلسيم

  87 روغن سفيد

  88 اكسوالكلها

  89 كربن بلاك(80 هزار تني)

  90 كاتاليزورهاي زئوليتي و انواع بهبود دهنده آن

  91 اسيد چرب و گليسيرين

  92 نرمال هگزان

  93 هيدروكسيد كلسيم

  94 پودرهاي شوينده

  95 روغن تراسفورماتور

  96 گوگرد بنتونيتي وگوگرد گرانول شده

  97 آنتي اكسيدان

  98 كربنات پتاسيم

  99 نونيل فنل

  100 غربالهاي مولكولي

  101 افزودنيهاي روغن

  102 EVA-VAM-PVA

  103 مجتمع TSP

  104 پلي ايزوبوتيلن

  105 آب اكسيژنه

  106 پلي استر پلي ال

  107 استايرن بوتادي ان استايرن

  108 استايرن اكريلونيتريل SAN

  109 فني واقتصادي توليد پروپيلن از گاز طبيعي 

  110 انيدريد مالئيك 

  111 انيدريد فتاليک

  112 پلي استايرن(GPPS/HIPS)

  113 توليد پروپيلن از پروپان (PDH)

  114 کک نفتي

  115 اتيلن پروپيلن دي ان مونومر EPDM

  116 لاستيک استايرن بوتادين

  117 رنگهاي پودري

  118 آليل کلرايد و اپي کلروهيدرين

  119 لاستيک بوتيل

  120 EVA-VAM عسلويه

  121 افزودني هاي اکستروژني

  122 اتيلن وينيل استات مونومر 80 هزار تني 

  123 اوره از گاز طبيعي

  124 پلي ايزوپرن و ايزوپرن

  125 کودهاي پتاسيم

  126 الياف پلي اتيلن

  127 فوم PP

  128 فوم PVC

  129 فيلم PU 

  130 گلايکول اتر

  131 فوم پلي اتيلن

  132 بطري و ظروف PP

  133 فيلم‌هاي پروپيلن (BOPP & CPP)

  134 الياف PP

  135 ورق PVC

  136 فيلم و ورق PET

  137 بازيافت بطري PET

  138 بلوک سقفي EPS

  139 ورقهاي صنعتي PP,PE

  140 الياف PU

  141 ورق PC

  142 PMMA

  143 الياف اکريليک

  144 اسيد استيک

  145 روغن سفيد از لوپ کات

  146 اسيد بنزوئيک

  147 ژئوسنتتيک

  148 DMC

  149 ورقهاي کامپوزيتي AL-PE

  150 BOPET

  151 قطعات تزريقي خودرو

  152 شيلنگهاي پلاستيکي مهندسي

  153 اکستروژن چوب و لاستيک

  154 رنگهاي دريايي

  155 رنگهاي پايه آبي خودرويي

  156 رزينهاي اکريليک پايه آبي و چسب و روکش

  157 رزينهاي اکريليک پايه حلالي و چسب و روکش

  158 قطعات کامپوزيتي ترموست بروش پالتروژن

  159 قطعات کامپوزيتي ترموست بروش SMC

  160 آميزه کاري و اختلاط ترموپلاستها

  161 اتيلن پروپيلن دي ان مونومر خمين

  162 OTR

  163 وينيل استات مونومر(VAM) 

  164 کرسولها و زايلنلها

  165 پلي استال

  166 رزينهاي پلي استر غير اشباع

  167 پايانه هاي اختصاصي تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي

  168 SBR

  169 دوده صنعتي

  170 انيدريد مالئيک

  171 اسيدچرب وگليسيرين

  172 (PP-GTP-MTP-GTM)

  173 پودر لاستيك

  174 طرح اپي كلروهيدرين 

  175 طرح سيكلوهگزان

  176 اسيد استيك و VAM

  177 بازنگري انيدريد فتاليك 

  178 طرح ترموپلاستيك الاستومر 

  179 طرح الكل‌هاي چرب

  180 هگزان خوراكي

  181 گوگرد بنتونيتي

  182 افزودني‌هاي روغن

  183 كك سبز

  184 روغن ترانسفورماتور 

  185 وايت اويل 

  186 آليل كلرايد 

  187 كولين كلرايد 

  188 هاردنرهاي اپوكسي

  189 سيمان گوگردي

  190 اپي‌كلروهيدرين 

  191 تلفيق اپي‌كلروهيدرين و آليل كلرايد

  192 بازيابي ضايعات پلاستيكي (PET)

  193 بويه‌هاي صيادي 

  194 ورقهاي فوميزه pvc

  195 نايلون و چاپ روي آن 

  196 دستكش چرمي 

  197 لوله پلي‌پروپيلن

  198 قطعات پلاستيكي خودرو

  199 قايق‌هاي فايبرگلاس

  200 نخ Poy (پلي‌استر)‌ و نخ ظريف آكريليك

  201 فيلم و كيسه پلاستيكي 

  202 پريفرم و بطري PET

  203 لوله‌هاي سوپرپايپ 

  204 لوله و اتصالات پلي‌اتيلن 

  205 درزگيرهاي سيليكوني 

  206 پروفيل upvc

  207 فوم پلي‌استايرن ضد آتش 

  208 قطعات كامپوزيتي 

  209 يونوبلوك 

  210 سرنگ‌سازي 

  211 كاتاليست كانورتور 

  212 اسيد سولفوريك 

  213 الياف پلي‌استر 

  214 اسانس‌هاي گياهي 

  215 ظروف يكبارمصرف اسفنجي 

  216 رنگهاي صنعتي 

  217 تسمه پروانه 

  218 بازيافت فيلترهاي روغني خودرو

  219 قطعات صنعتي پلاستيكي 

  220 چاپ صنعتي 

  221 كود كامل به صورت جامد 

  222 ظروف يكبار مصرف فوم پلي استايرن 

  223 مخازن پلي اتيلني 

  224 پلاستو فوم 

  225 بازيابي نقره از فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي

  226 يونوپانل 

  227 بيكربنات آمونيوم 

  228 باند و گاز پزشكي

  229 كود كمپوست

  230 مايعات شوينده

  231 نخ از ضايعات نساجي 

  232 درخشان‌كننده‌هاي نوري 

  233 آبكاري قطعات پلاستيكي

  234 در و پنجره PVC

  235 قطعات صنعتي لاستيك

  236 نمك (كلريد سديم) 

  237 رنگهاي سراميكي

  238 چربيگيرهاي صنعتي

  239 يونيت دندانپزشكي

  240 ظروف يكبار مصرف PP به روش IML

  241 گوگرد بنتونيتي به همراه پرسشنامه 

  242 كودهاي پتاسيم

  243 اتيلن پروپيلن دي ان مونومر 

  244 اتيلن اكسايد 

  245 وينيل استات مونومر 

  246 اتانول 

  247 آلفا الفين‌هاي خطي 

  248 اتيلن دي كلرايد

  249 PVC و سود سوزآور

  250 پلي استايرن 

  251 كريستال ملامين 

  252 GTL

  253 پوشش داخلي تونل‌هاي فاضلاب

  254 آديپيك اسيد

  255 وايت اويل

  256 فيلم و ظروف يكبار مصرف تجزيه پذير گياهي 

  257 پلي استايرن انبساطي 

  258 تري كلسيم فسفات 

  259 آب پاش متحرك براي چمن

  260 سيستم آبياري قطره‌اي 

  261 نوار چسب سلوفاني

  262 كلريد آمونيوم

  263 كربنات باريم 

  264 برس سر و شانه پلاستيكي

  265 بطري پلاستيكي 

  266 استئارات كلسيم 

  267 كربنات كلسيم 

  268 دوشاخه و سرپيچ 

  269 استرهاي اسيد استيك 

  270 فندكهاي يكبار مصرف 

  271 فندك آشپزخانه 

  272 گيره و رخت آويز پلاستيكي 

  273 كارد با دسته تزريقي 

  274 كاسه نمد 

  275 كبريت 

  276 خودكار معمولي 

  277 خودتراش پلاستيكي 

  278 ظروف غذاخوري ملامين 

  279 آرگون، اكسيژن، نيتروژن 

  280 پستانك بچه 

  281 رزين‌هاي پلي استر غير اشباع

  282 كلريد پتاسيم

  283 پوشش‌دهي تحت خلاء

  284 صابون بهداشتي

  285 شمع روشنايي

  286 ترموس يخدان

  287 تويي و توپ لاستيكي 

  288 ضد يخ 

  289 اسپري حشره‌كش

  290 استرهاي انيدريك 

  291 اكتوات فلزي

  292 پارافين صنعتي 

  293 پنجره‌ كركره‌اي 

  294 پوشش‌دهي الكترواستاتيك

  295 جعبه‌ پلاستيكي ميوه 

  296 چراغ قوه 

  297 چسب PVC

  298 چسب طبي

  299 خودكار شش گوش 

  300 رزين و چسب اوره فرمالدئيد 

  301 سرشيشه پلاستيكي 

  302 سقف كاذب 

  303 شيلنگ‌هاي PVC

  304 شيلنگ‌هاي فشار قوي 

  305 ظروف يكبار مصرف پلاستيكي و آلومينيومي

  306 عايق ايزولاسيون 

  307 كوبل حشره‌كش

  308 كود مايع 

  309 گوني پلي‌پروپيلن 

  310 محصولات پلاستيكي 

  311 مشمع

  312 مواد آستري و پوشش عايق لوله گاز

  313 نوار تفلون 

  314 نوار چسب(مخصوص برق)

  315 نوار دور شيشه

  316 نوارهاي صنعتي و مصرفي

  317 واكس كفش 

  318 ورق‌هاي كنگره‌دار 

  319 ورق‌هاي مسطح

  320 رنگهاي پودري

  321 اتيلن 

  322 UPVC

  323 پلي اتيلن سنگين 

  324 پلي اتيلن سبك 

  325 پلي كربنات

  326 پلي اتيلن سنگين 

  327 پلي اتيلن سبك 

  328 پلي استايرن GPPS/HIPS

  329 گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونيتي

  330 پودر لاستيك 

  331 آب اكسيژنه

  332 كلر آلكالي

  333 اسيد فسفريك، كود از زباله و پرليت 

  334 چرم طبيعي 

  335 اوره و آمونياك 

  336 لاستيك 

  337 سپر خودرو 

  338 قير 

  339 كارتنهاي چندلايه اسپتيك 

  340 پلي كربنات 

  341 Pvc 

  342 الياف و پارچه پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا

  343 EDYOXY,VCM,PVC

  344 GTP

  345 فرآوري خربزه

  346 نوارهاي لاستيکي پارميدا 

  347 کربن فعال 

  348 آسفالت پليمري 

  349 بيواتانول ازباگاس 

  350 پلي اتيلن سنگين 

  351 توليد مونومر وينيل استات 

  352 طرح مکمل واحد چندلايه اسپتيک 

  353 طرح اوره و آمونياک 

  354 پالايشگاه ميعانات گازي

  355 كاغذ كرافت

  356 كاغذ دوبلكس

  357 مقوا 

  358 كارتن

  359 بتن سبك

  360 فيلم هاي چند لايه بسته بندي

  361 تبديل ضايعات پلاستيك به سوخت

  362 نيروگاه برق مقياس كوچك CHP

  363 نخ پلي استر

  364 نخ اكريليك

  365 سمنت پلاست (سنگ مصنوعي)

  366 قير دميده و امولسيون

  367 پالايشگاه مقياس كوچك نفت خام

  368 بستني

  369 كيك و كلوچه

  370 شكر مايع

  371 بيسکويت و ويفر

  372 شربت اينورت

  373 آب نيشکر

  374 بسته بندي شکر

  375 شکر تزئيني

  376 شکر Caster & Icing

  377 شکر طعم دار

  378 شکر قهوه اي

  379 شکلات و تافي

  380 قند قالبي

  381 کيک وکلوچه

  382 مربا و ژله

  توضیح:

  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در این زمینه تهیه شده است.

  2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسی، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پیشنهادات رسمی تهیه شده است.

  3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهیه شده است.

   

  شرکت حامیان صنعت کیمیا

  ایمیل: info@iranhsk-co.com

  لینک تماس با ما

  موبایل: 09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.