صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجیهی با فرمت کامل بانک همراه با لیست 360 نوع طرح انجام شده

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  [align=center]
  [size=xx-large]قبل از هر گونه سرمايه گذاري صنعتي با ما مشورت کنيد[/size]
  [/align]

  ما شما را در طراحي, ساخت و بهربرداري بهينه طرحها و کارخانجات صنعتي ياري مي کنيم.

  [align=justify]شركت حاميان صنعت کيميا با بهره گيري از نيروهاي مجرب،کارشناسان و متخصصين آموزش ديده فعاليت اصلي خود را در زمينه هاي متعددي قرار داده است که از آن جمله مي توان به مطالعه، طراحي، تامين تجهيزات، احداث و راه اندازي ، مديرت پروژه و بهينه سازي خط توليدو همچنين آموزش منابع انساني طبق استانداردهاي جهاني و مديريت كارخانجات شيميايي و پتروشيمي ، صنايع مرتبط با انرژي اعم از پالايشگاههاي نفت ، ميعانات گازي و گاز،  نيروگاه هاي کوچک و پراکنده برق اشاره کرد. [/align]
  ﮔﺰارش توجيهي ﻃﺮح با فرمت ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ :
  1- بررسي سابقه متقاضي
  1-1- سوابق ثبتي شركت
  1-1-1. نام و نوع شركت
  1-1-2. تاريخ، شماره و محل ثبت
  1-1-3. سرمايه اوليه ثبت شده
  1-1-4. دفتر مركزي
  1-1-5. موضوع فعاليت
  1-1-6. محل كارخانه
  1-2- سرمايه و سهامداران
  1-3- مجوز هاي قانوني
  1-4- بررسي توانمندي هاي متقاضي
  1-4-1. توانمندي بالقوه يا بالفعل متقاضي براي كسب سهم بازار
  1-4-2. سوابق مالي متقاضي
  1-4-3. توانمندي هاي بالقوه و بالفعل فني
  1-5- مديريت
  2- مطالعه بازار
  2-1- مقدمه
  2-2- ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ، وﯾﮋﮔﻳﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-1. ‫ﻧﺎم و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-2. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-4. ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-5. ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-6. ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-7. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل‬
  2-2-8. ‫ﮐﺎﻻي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﻳﻦ‬
  2-2-9. ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار و ﻗﻳﻤﺖ ﻓﺮوش‬
  2-3- معرفي پروژه
  2-3-1. تحليل ضرورت اجراي پروژه
  2-3-2. ملاحظات اقتصادي
  2-3-3. ملاحظات اجتماعي و فرهنگي
  2-3-4. ملاحظات سياسي
  2-3-5. مكان يابي پروژه
  2-3-6. دانش فني پروژه
  2-3-7. مواد اوليه و نحوه تأمين آن
  2-4- عرضه
  2-4-1. توليد داخلي
  2-4-2. ‌واردات
  2-4-3. پيش بيني امكانات عرضه
  2-5- تقاضا
  2-5-1. تقاضاي خارجي (صادرات)
  2-5-2. تقاضاي داخلي
  2-5-3. پيش بيني تقاضا
  2-5-4. پيش بيني تقاضاي خارجي (صادرات)
  2-5-5. پيش بيني تقاضاي داخلي
  2-5-6. تحليل موازنه پيش بيني امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا
  2-5-7. ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻳﻤﺖ ﻓﺮوش ‬
  2-6- ‫ﻧﺘﻳﺠﻪ ﮔﻳﺮى‬ بازار
  3- بررسي فني و تكنولوژيكي
  3-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
  3-1-1. ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻳﺪ‬
  3-2- ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬
  3-2-1. ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻳﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻳﺪ‬
  3-2-2. نحوه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻳﻦ آﻻت‬
  3-2-3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮاد اوﻟﻳﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ‬
  3-2-4. يوتيليتي
  3-2-5. ‫‫ﺗﻌﻳﻳﻦ ﻇﺮﻓﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻳﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ‬
  3-2-6. محيط زيست
  3-3- هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري طرح
  3-3-1. زمين
  3-3-2. محوطه سازي و ساختمان
  3-3-3. ماشين الات
  3-3-4. تأسيسات
  3-3-5. وسايل اداري و خدماتي
  3-3-6. هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده
  3-3-7. هزينه هاي قبل از بهره برداري
  3-4- سرمايه در گردش
  3-5- زمان‌بندي اجراي طرح
  3-6- هزينه‌هاي توليد
  3-6-1. مواد اوليه و بسته‌بندي محصولات
  3-6-2. حقوق و دستمزد
  3-6-3. هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات
  3-6-3.1. برق مصرفي ماشين آلات تاسيسات
  3-6-3.2. آب
  3-6-3.3. گاز طبيعي
  3-6-4. بيمه
  3-6-5. تعمير و نگهداري
  3-6-6. تبليغات و بازاريابي و فروش
  3-6-7. استهلاک
  3-6-8. هزينه متفرقه و پيش‌بيني نشده
  3-7- هزينه هاي ثابت و متغير
  4-1- پيش بيني هاي مالي طرح:
  4-1-1. فرم خلاصه پيش بينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات بانكي:
  4-2- هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن:
  4-3- جدول تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت
  4-4- سرمايه در گردش
  4-5- فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ارزي
  4-6- شاخصهاي مالي طرح
  4-7- آناليز حساسيت پروژه
  4-8- نتايج بررسي مالي طرح

  شركت حاميان صنعت كيميا مفتخر است كه تلاش خود را از ابتداي مسير سرمايه گذاري شما با ارائه خدمات زير انجام دهد:
  • انجام مطالعات امکان سنجي جهت راه اندازي واحدهاي صنعتي
  • تهيه طرح توجيهي فني , مالي اقتصادي مطابق با استاندارد مورد قبول بانک ها و موسسات مالي کشور
  • ارائه کليه خدمات تامين مالي پروژه
  • طراحي و محاسبه خطوط توليد جهت احداث و راه اندازي طرحهاي جديد
  • شناسايي تكنولوژي بهينه جهت افزايش بهره وري توليد
  • تامين تجهيزات و ماشين آلات
  • اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي صنعتي
  • مديريت پيمان و امور قراردادي
  • نصب و راه اندازي ماشين آلات صنعتي
  • آموزش بهره برداري از ماشين آلات خط توليد توسط متخصصين
  • آموزش منابع انساني طبق استانداردهاي جهاني مرتبط با زمينه سرمايه گذاري
  • مطالعه بازار محصولات و طراحي فرآيند فروش
  • مطالعه علمي و تشخيص بازارهاي هدف مرتبط توسط متخصصين و کارشناسان MED
  • بررسي فرآيندهاي توليد و بهينه سازي توليد و مديريت منابع  مالي و انساني
  • بررسي طرح هاي توسعه واحدهاي صنعتي موجود
  با انتخاب صحیح مشاور ريسك سرمايه گذاري خود را كاهش دهيد.
  مجموعه از توانمندی ها و کارشناسان مجرب را در اختیار بگیرید.
  شركت حاميان صنعت كيميا

  09371403780
  09126809553
  mehdi.azarmi@gmail.com
  http://www.iranhsk-co.com
  http://www.iranhsk-co.ir
  info@iranhsk-co.com
   
  لیست طرح ها بصورت فایل  pdf

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.