صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت نیروگاه مولد مقیاس کوچک (سیستم های CHP) بازار برق معرفی و نحوه ی اجرای خرید و فروش دوجانبه برق بین عرضه و مصرف کننده

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  خرید و فروش دوجانبه برق و مقررات مربوط به آن
   قرارداد دوجانبه یکی از شیوه های معامله برق است. آن دسته از مشترکین تعرفه تولید(صنعت و معدن) شرکت های برق منطقه ای که تمایل دارند بخشی از انرژی مصرفی خود را از طریق انعقاد قرارداد با تولید کنندگان غیر دولتی (حداکثر تا سقف قدرت قراردادی اولیه با شرکت برق منطقه ای) تامین نمایند، می توانند با رعایت شرایط مندرج در این مصوبه اقدام به خرید برق از نیروگاه بخش خصوصی طی یک قرارداد دوجانبه نمایند. براساس مصوبه وزیر محترم نیرو، قراردادهای دوجانبه صرفا بین مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) شرکت های برق منطقه ای از یک سو و تولیدکنندگان غیر دولتی از سوی دیگر منعقد می شود. انجام این نوع معامله صرفاً برای نیروگاه های بخش خصوصی مجاز است و طبیعتاً نیروگاه های دولتی چنین اجازه و امکانی را نخواهند داشت. موارد این نوع قرارداد از تعیین قیمت تا نحوه پرداخت هزینه برق، در استقلال کامل و به طور توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می شود و بخش دولتی اعم از وزارت نیرو، توانیر و مدیریت شبکه، دخالتی در تعیین قیمت برق معامله شده ندارند. لیکن قراردادهای دوجانبه قبل از اجرایی شدن قراردادها بایستی به تایید شرکت مدیریت شبکه برق ایران برسد و پس از اجرای قرارداد نیز هزینه ترانزیت براساس مصوبه وزیر محترم نیرو بایستی به شرکت برق منطقه ای مربوطه پرداخت شود. قبض مشترکی که دارای قرارداد دوجانبه است نیز براساس دستورالعمل ابلاغی توسط شرکت توانیر محاسبه و صادر خواهد شد. قیمت برق به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده بخش خصوصی برق تعیین شده و شرکت برق به عنوان بخش دولتی اطلاعی از قیمت توافقی قراردادهای دوجانبه ندارد. فاش نشدن قیمت معامله و توافقی بودن شرایط و نحوه پرداخت ثمن معامله از ویژگی های خاص معاملات دوجانبه است. شرکت برق صرفاً از نام طرفین قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان قرارداد و همچنین میزان ظرفیت قرارداد آگاه می شود.
   
  O طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند "ب" ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عرضه کنندگان برق می توانند، برق در اختیار خود را با استفاده از امکانات شبکه برق کشور برای فروش به مصرف کنندگان مورد نظر خود عرضه نمایند.
   
   
  مزایای قراردادهای تامین برق برای عرضه کنندگان
  O جدا کردن بخشی از توان تولیدی خود از فضای رقابتی و حذف ریسک های مربوط به حضور در بازار رقابتی
  O دریافت نقدی بابت تامین برق از خریدار مورد نظر خود طبق قرارداد فیمابین
  O آماده شدن برای ورود به فضای بورس انرژی
   
  مزایای قراردادهای تامین برق برای مصرف کنندگان
  O کاهش دیماند خود از برق منطقه ای
  O امکان خرید برق از عرضه کننده مورد نظر خود
  O تعیین قیمت توافقی که از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر باشد
  O آماده شدن برای ورود به فضای بورس انرژی
   
  طرفین قراردادهای تامین برق مصرف کننده
  O شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  O شرکت برق منطقه ای
  O عرضه کننده
  O مصرف کننده(خریدار)
   
  قراردادهای مورد نیاز
  1- قرارداد تامین برق مصرف کننده (بین عرضه کننده و مصرف کننده)
  2- قرارداد ترانزیت برق (بین مدیریت شبکه و عرضه کننده)
  3- قرارداد خرید برق از شرکت برق منطقه ای (بین مصرف کننده و شرکت برق منطقه ای)
   
  میزان پیشنهادی برای خرید دوجانبه
   
   
  اصول مدل اجرایی قرارداد تامین برق مصرف کننده
  O قرارداد تامین برق بین عرضه کننده و خریدار
  O قرارداد ترانزیت برق بین مدیریت شبکه و عرضه کننده
  O قرارداد خرید برق از شرکت برق منطقه ای
  O وکالتنامه ای عرضه کننده با بازار برق
  O تسویه نوسانات تولید عرضه کننده با بازار برق
  O تسویه مازاد مصرف برق خریدار با شرکت برق منطقه ای
  O مصرف کننده و عرضه کننده هر دو باید مجوز اتصال به شبکه داشته باشند.
  O اعلام پروفیل بار به عرضه کننده توسط خریدار
  O تعهد تامین برق خریدار به میزان پروفیل بار توسط عرضه کننده
   
   
   
   
   
  عملکرد خریدار
   
   
  O حالت اول:
  1. خریدار بهای B مگاوات ساعت برق را طبق قرارداد به عرضه کننده پرداخت می نماید.
  O حالت دوم:
  1. خریدار بهای B مگاوات ساعت برق را طبق قرارداد به عرضه کننده پرداخت می نماید.
  O حالت سوم:
  1. خریدار بهای B مگاوات ساعت برق را طبق قرارداد به عرضه کننده پرداخت می نماید.
  2. (R-B) مگاوات ساعت توسط برق منطقه ای تامین و خریدار بهای آنرا به برق منطقه ای پرداخت می نماید.
  عملکرد فروشنده
  O حالت اول:
  1. مقدار A-G مگاوات ساعت کمبود تولید عرضه کننده توسط بازار برق تامین می گردد و عرضه کننده بهای A-G مگاوات ساعت کمبود تولید برق خود را با قیمت 10درصد بیشتر از مجموع نرخ انرژی مصرفی و نرخ قدرت درخواستی در بازار در آن ساعت به بازار برق پرداخت می نماید
  2. عرضه کننده بهای A مگاوات ساعت برق تولیدی خود را طبق قرارداد از خریدار دریافت می نماید
  O حالت دوم:
  1. عرضه کننده بهای A مگاوات ساعت برق تولیدی خود را طبق قرارداد از خریدار دریافت می نماید
  O حالت سوم:
  1. عرضه کننده مقدار G-A مگاوات ساعت تولید مازاد خود را مطابق با مقررات بازار به بازار برق می فروشد.
  2. عرضه کننده بهای A مگاوات ساعت برق تولیدی خود را طبق قرارداد دوجانبه از خریدار دریافت می نماید
   

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.