پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)

2021-08-30T18:07:53+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)2021-08-30T18:07:53+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چيپس سيب زمينی(potatos chips)

2021-08-30T18:09:27+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چيپس سيب زمينی(potatos chips)2021-08-30T18:09:27+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروتئين سويا(Soy protein)

2021-08-30T18:09:47+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروتئين سويا(Soy protein)2021-08-30T18:09:47+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول

2021-08-30T18:11:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول2021-08-30T18:11:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)

2021-08-30T18:13:48+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)2021-08-30T18:13:48+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)

2021-08-30T18:14:09+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)2021-08-30T18:14:09+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفيه شده (Production of refined salt)

2021-08-30T18:14:30+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفيه شده (Production of refined salt)2021-08-30T18:14:30+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد توليد روغن زيتون(olive oil production unit)

2021-08-30T18:14:55+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد توليد روغن زيتون(olive oil production unit)2021-08-30T18:14:55+04:30
Go to Top