پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)

2021-08-30T19:48:24+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)2021-08-30T19:48:24+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)

2021-08-30T19:48:55+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)2021-08-30T19:48:55+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)

2021-08-30T19:49:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)2021-08-30T19:49:05+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهاي مسطح پلیمري(flat plastic sheet)

2021-08-30T19:49:14+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهاي مسطح پلیمري(flat plastic sheet)2021-08-30T19:49:14+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهاي کنگره دار (plastic wavy sheet)

2021-08-30T19:49:37+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهاي کنگره دار (plastic wavy sheet)2021-08-30T19:49:37+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رزين و چسب اوره فرمالدهيد (Urea formaldehyde resin glue)

2021-08-30T19:49:48+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رزين و چسب اوره فرمالدهيد (Urea formaldehyde resin glue)2021-08-30T19:49:48+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدتويي و توپ لاستيكي (Rubber ball)

2021-08-30T19:49:56+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدتويي و توپ لاستيكي (Rubber ball)2021-08-30T19:49:56+04:30
Go to Top