پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید چوب مصنوعی(Artificial wood)

2021-08-25T15:51:28+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید چوب مصنوعی(Artificial wood)2021-08-25T15:51:28+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تری کلسیم فسفات(calcium phosphate)

2021-08-25T15:51:28+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تری کلسیم فسفات(calcium phosphate)2021-08-25T15:51:28+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) استحصال تانن از پوست گردو (Tannin extraction)

2021-08-25T15:51:29+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) استحصال تانن از پوست گردو (Tannin extraction)2021-08-25T15:51:29+04:30
Go to Top