پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تراورس های کامپوزیتی راه آهن (Composite railroad ties)

2021-08-30T20:24:58+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تراورس های کامپوزیتی راه آهن (Composite railroad ties)2021-08-30T20:24:58+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی ) تولید ورق پلی کربنات (Polycarbonate Sheet)

2021-08-30T20:25:08+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید. [...]

طرح توجیهی(امکان سنجی ) تولید ورق پلی کربنات (Polycarbonate Sheet)2021-08-30T20:25:08+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سوپر جاذب های اکریلیک

2021-08-25T15:51:12+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سوپر جاذب های اکریلیک2021-08-25T15:51:12+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید استئارات کلسیم (Calcium stearate)

2021-08-25T15:51:12+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید استئارات کلسیم (Calcium stearate)2021-08-25T15:51:12+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد اسپري حشره كش(Spray insecticides)

2021-08-25T15:51:12+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد اسپري حشره كش(Spray insecticides)2021-08-25T15:51:12+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع علف های هرز (علف کش) (herbicide products)

2021-08-25T15:51:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع علف های هرز (علف کش) (herbicide products)2021-08-25T15:51:13+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع افت گیاهی (آفت کش) (pesticides products)

2021-08-25T15:51:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع افت گیاهی (آفت کش) (pesticides products)2021-08-25T15:51:13+04:30
Go to Top