پارسی English

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد شيلنگ های فشار قوی(High pressure hoses)

2021-08-25T15:51:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد شيلنگ های فشار قوی(High pressure hoses)2021-08-25T15:51:13+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید نوار چسب سلوفانی(Cellophane adhesive tape)

2021-08-25T15:51:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید نوار چسب سلوفانی(Cellophane adhesive tape)2021-08-25T15:51:13+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد سر شيشه لاستيكی (سرپستانک) (Teat)

2021-08-25T15:51:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد سر شيشه لاستيكی (سرپستانک) (Teat)2021-08-25T15:51:13+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رزین پلی استر غیر اشباع (Unsaturated polyester resins)

2021-08-25T15:51:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رزین پلی استر غیر اشباع (Unsaturated polyester resins)2021-08-25T15:51:13+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رنگ های پودری(الکترواستاتیکی)

2021-08-25T15:51:14+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رنگ های پودری(الکترواستاتیکی)2021-08-25T15:51:14+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد پوشش دهي تحت خلا (Vacuum coating)

2021-08-25T15:51:14+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد پوشش دهي تحت خلا (Vacuum coating)2021-08-25T15:51:14+04:30
Go to Top