پارسی English

دانلود ها

شناسنامه 200 محصول پتروشيمی (Identification of 200 Petrochemical Products in Iran)

2018-04-17T15:33:07+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

شناسنامه 200 محصول پتروشيمی (Identification of 200 Petrochemical Products in Iran)2018-04-17T15:33:07+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)

2018-04-17T15:21:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)2018-04-17T15:21:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چيپس سيب زمينی(potatos chips)

2018-04-17T15:21:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چيپس سيب زمينی(potatos chips)2018-04-17T15:21:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروتئين سويا(Soy protein)

2018-04-17T15:21:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروتئين سويا(Soy protein)2018-04-17T15:21:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)2018-04-17T15:21:05+04:30