پارسی English

صنایع سلولزی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي

2018-04-17T15:19:11+04:30

  برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.  

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي2018-04-17T15:19:11+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پاکت کاغذی چند لایه

2018-04-17T15:19:12+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پاکت کاغذی چند لایه2018-04-17T15:19:12+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد پوشال كولر( Staffing cooler )

2018-04-17T15:19:12+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد پوشال كولر( Staffing cooler )2018-04-17T15:19:12+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد پروفيل چوب پلاستيك(PolyWood)

2018-04-17T15:19:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد پروفيل چوب پلاستيك(PolyWood)2018-04-17T15:19:13+04:30