پارسی English

صنایع سلولزی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدلایه روی پوشک و نوار بهداشتی

2018-04-17T15:19:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدلایه روی پوشک و نوار بهداشتی2018-04-17T15:19:13+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد محصولات ساخته شده از MDF

2018-04-17T15:19:13+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد محصولات ساخته شده از MDF2018-04-17T15:19:13+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كاغذ فلوتينگ(Fluting paper)

2018-04-17T15:19:14+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كاغذ فلوتينگ(Fluting paper)2018-04-17T15:19:14+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدخميركاغذفلوتينگ ازكاه وكلش(Fluting paper pulp from straw)

2018-04-17T15:19:14+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدخميركاغذفلوتينگ ازكاه وكلش(Fluting paper pulp from straw)2018-04-17T15:19:14+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

2018-04-17T15:19:15+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي2018-04-17T15:19:15+04:30
error: Content is protected !!