پارسی English

صنایع برق و الکترونیک

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد بلندگوی كاغذی (paper speaker)

2018-04-17T15:44:57+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد بلندگوی كاغذی (paper speaker)2018-04-17T15:44:57+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد بخارپز دوجداره استيل (stainless steel steamer pot)

2018-04-17T15:44:57+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد بخارپز دوجداره استيل (stainless steel steamer pot)2018-04-17T15:44:57+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كابل كواكسيال (Coaxial cable)

2018-04-17T15:44:57+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كابل كواكسيال (Coaxial cable)2018-04-17T15:44:57+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد دستگاه آزمايشگاهی الكترونيكی

2018-04-17T15:44:57+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد دستگاه آزمايشگاهی الكترونيكی2018-04-17T15:44:57+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد بخاری برقی (Electric heaters)

2018-04-17T15:44:58+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد بخاری برقی (Electric heaters)2018-04-17T15:44:58+04:30
error: Content is protected !!