پارسی English

صنایع غذایی و دارویی

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)

2018-04-17T15:21:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)2018-04-17T15:21:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چيپس سيب زمينی(potatos chips)

2018-04-17T15:21:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چيپس سيب زمينی(potatos chips)2018-04-17T15:21:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروتئين سويا(Soy protein)

2018-04-17T15:21:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروتئين سويا(Soy protein)2018-04-17T15:21:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفيه شده (Production of refined salt)

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفيه شده (Production of refined salt)2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد توليد روغن زيتون(olive oil production unit)

2018-04-17T15:21:06+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد توليد روغن زيتون(olive oil production unit)2018-04-17T15:21:06+04:30