پارسی English

صنایع غذایی و دارویی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

2018-04-17T15:21:06+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام2018-04-17T15:21:06+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نبات و آبنبات(Production of candies and chocolates)

2018-04-17T15:21:07+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نبات و آبنبات(Production of candies and chocolates)2018-04-17T15:21:07+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدغذاهای اماده و نیمه اماده (انواع ناگت) از مرغ و ماهی

2018-04-17T15:21:07+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدغذاهای اماده و نیمه اماده (انواع ناگت) از مرغ و ماهی2018-04-17T15:21:07+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طراحي كارخانه پودر و روغن گوشت(Meat meal and oil)

2018-04-17T15:21:08+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طراحي كارخانه پودر و روغن گوشت(Meat meal and oil)2018-04-17T15:21:08+04:30
error: Content is protected !!