پارسی English

صنایع غذایی و دارویی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد غذاي کودک ( شير سويا)

2018-04-17T15:48:15+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد غذاي کودک ( شير سويا)2018-04-17T15:48:15+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) احداث كشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند(Livestock slaughter)

2018-04-17T15:48:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) احداث كشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند(Livestock slaughter)2018-04-17T15:48:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)احداث واحد توليد سرکه و علوفه دامي(Vinegar and animal feed)

2018-04-17T15:48:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)احداث واحد توليد سرکه و علوفه دامي(Vinegar and animal feed)2018-04-17T15:48:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)حداث واحد توليد ترشي و خيارشور(Production of pickles, pickle)

2018-04-17T15:48:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)حداث واحد توليد ترشي و خيارشور(Production of pickles, pickle)2018-04-17T15:48:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید پودر ژلاتین(Gelatin powder)

2018-04-17T15:48:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید پودر ژلاتین(Gelatin powder)2018-04-17T15:48:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید روغن هسته انگور(grap seed oil)

2018-04-17T15:48:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید روغن هسته انگور(grap seed oil)2018-04-17T15:48:16+04:30
error: Content is protected !!