پارسی English

صنایع غذایی و دارویی

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید شیر ، ماست وخامه بسته بندي(Milk, yogurt and Cream pack)

2018-04-17T15:48:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید شیر ، ماست وخامه بسته بندي(Milk, yogurt and Cream pack)2018-04-17T15:48:17+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدوبسته بندي اسانس ازگياهان داروئي (esans)

2018-04-17T15:48:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدوبسته بندي اسانس ازگياهان داروئي (esans)2018-04-17T15:48:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) عصاره گیری از گیاهان داروئی(extract from Medicinal Herb)

2018-04-17T15:48:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) عصاره گیری از گیاهان داروئی(extract from Medicinal Herb)2018-04-17T15:48:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد فیلم های چند لایه FFS

2018-04-17T15:48:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد فیلم های چند لایه FFS2018-04-17T15:48:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهي

2018-04-17T15:48:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهي2018-04-17T15:48:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) بخور اکالیپتوس(bokhour okaliptoos)

2018-04-17T15:48:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) بخور اکالیپتوس(bokhour okaliptoos)2018-04-17T15:48:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان دارویی

2018-04-17T15:48:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان دارویی2018-04-17T15:48:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید فرنچ فرایز(سیب زمینی)

2018-04-17T15:48:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید فرنچ فرایز(سیب زمینی)2018-04-17T15:48:18+04:30
error: Content is protected !!