پارسی English

صنایع غذایی و دارویی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی میوه و سبزیجات(خشک و تازه و خرد شده)

2018-04-17T15:50:04+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی میوه و سبزیجات(خشک و تازه و خرد شده)2018-04-17T15:50:04+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید عرقیات معطر(araghiaatmoatar)

2018-04-17T15:50:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید عرقیات معطر(araghiaatmoatar)2018-04-17T15:50:05+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)توليد سرکه و الکل و شيره(Vinegar and alcohol and sap)

2018-04-17T15:50:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)توليد سرکه و الکل و شيره(Vinegar and alcohol and sap)2018-04-17T15:50:05+04:30
error: Content is protected !!