پارسی English

صنایع فلزی ، ماشین آلات و نیروی محرکه

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید انواع شناورهای صیادی

2018-04-17T15:22:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید انواع شناورهای صیادی2018-04-17T15:22:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ریخته گری قطعات چدنی و فولادی

2018-04-17T15:22:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ریخته گری قطعات چدنی و فولادی2018-04-17T15:22:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

2018-04-17T15:22:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم2018-04-17T15:22:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ماشین آلات بسته بندی

2018-04-17T15:22:19+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ماشین آلات بسته بندی2018-04-17T15:22:19+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

2018-04-17T15:22:19+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) ریخته گری قطعات چدن آلیاژی2018-04-17T15:22:19+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن

2018-04-17T15:22:19+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن2018-04-17T15:22:19+04:30