پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی ( امکان سنجی)توليد بويه هاي صيادي(Fishing buoys)

2018-04-22T15:15:15+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)توليد بويه هاي صيادي(Fishing buoys)2018-04-22T15:15:15+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد تسمه پروانه(Belt mechanical)

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد تسمه پروانه(Belt mechanical)2018-04-22T15:15:16+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)بازيابي نقره ازفيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژی

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)بازيابي نقره ازفيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژی2018-04-22T15:15:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیددرزگیرهاي سیلیکونی(Silicone sealants)

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیددرزگیرهاي سیلیکونی(Silicone sealants)2018-04-22T15:15:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) لوله و اتصالات پلي پروپيلن Polypropylene pipes& fittings

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) لوله و اتصالات پلي پروپيلن Polypropylene pipes& fittings2018-04-22T15:15:16+04:30
error: Content is protected !!