پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) آبكاري قطعات پلاستيكي(Electroplating plastic parts)

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) آبكاري قطعات پلاستيكي(Electroplating plastic parts)2018-04-22T15:15:16+04:30

طرح توجیهی( امکان سنجی) توليد پريفرم و بطری (PET Preforam & bottle)

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی( امکان سنجی) توليد پريفرم و بطری (PET Preforam & bottle)2018-04-22T15:15:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (filter recycle)

2018-04-22T15:15:16+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (filter recycle)2018-04-22T15:15:16+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید کاتالیست کانورتور (catalyst convertor)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید کاتالیست کانورتور (catalyst convertor)2018-04-22T15:15:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید باند و گاز پزشکی(roll bandage)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید باند و گاز پزشکی(roll bandage)2018-04-22T15:15:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید آمونیوم بی کربنات (ammonium bicarbonate)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید آمونیوم بی کربنات (ammonium bicarbonate)2018-04-22T15:15:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك(Carton packaging of plas

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك(Carton packaging of plas2018-04-22T15:15:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كارتن پلاستيكي(Plastic corrugated boxes)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كارتن پلاستيكي(Plastic corrugated boxes)2018-04-22T15:15:17+04:30
error: Content is protected !!