پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید چوب مصنوعی(Artificial wood)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید چوب مصنوعی(Artificial wood)2018-04-22T15:15:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تری کلسیم فسفات(calcium phosphate)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تری کلسیم فسفات(calcium phosphate)2018-04-22T15:15:17+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) استحصال تانن از پوست گردو (Tannin extraction)

2018-04-22T15:15:17+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) استحصال تانن از پوست گردو (Tannin extraction)2018-04-22T15:15:17+04:30
error: Content is protected !!