پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد شيلنگ های فشار قوی(High pressure hoses)

2018-04-17T15:57:24+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد شيلنگ های فشار قوی(High pressure hoses)2018-04-17T15:57:24+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید نوار چسب سلوفانی(Cellophane adhesive tape)

2018-04-17T15:57:24+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید نوار چسب سلوفانی(Cellophane adhesive tape)2018-04-17T15:57:24+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد سر شيشه لاستيكی (سرپستانک) (Teat)

2018-04-17T15:57:24+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد سر شيشه لاستيكی (سرپستانک) (Teat)2018-04-17T15:57:24+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رزین پلی استر غیر اشباع (Unsaturated polyester resins)

2018-04-17T15:57:25+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رزین پلی استر غیر اشباع (Unsaturated polyester resins)2018-04-17T15:57:25+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رنگ های پودری(الکترواستاتیکی)

2018-04-17T15:57:25+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رنگ های پودری(الکترواستاتیکی)2018-04-17T15:57:25+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد پوشش دهي تحت خلا (Vacuum coating)

2018-04-17T15:57:25+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد پوشش دهي تحت خلا (Vacuum coating)2018-04-17T15:57:25+04:30
error: Content is protected !!