پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید كلريد پتاسيم (Potassium chloride)

2018-04-17T15:57:26+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید كلريد پتاسيم (Potassium chloride)2018-04-17T15:57:26+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رنگهاي پودري به روش پوشش­دهي الكترواستاتيكي (Powder coatings)

2018-04-17T15:57:26+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رنگهاي پودري به روش پوشش­دهي الكترواستاتيكي (Powder coatings)2018-04-17T15:57:26+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رزين پلي استر غير اشباع ايزوفتاليک UPR)Unsaturated resin polyester)

2018-04-17T15:57:27+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رزين پلي استر غير اشباع ايزوفتاليک UPR)Unsaturated resin polyester)2018-04-17T15:57:27+04:30