پارسی English

دانلود ها

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفيه شده (Production of refined salt)

2018-04-17T15:21:05+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفيه شده (Production of refined salt)2018-04-17T15:21:05+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد توليد روغن زيتون(olive oil production unit)

2018-04-17T15:21:06+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد توليد روغن زيتون(olive oil production unit)2018-04-17T15:21:06+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

2018-04-17T15:21:06+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام2018-04-17T15:21:06+04:30