شرکت حامیان صنعت کیمیا

نسخه‌ی کامل: پتروشیمی - فناوری: مشارکت پتروشیمی‌های عسلویه در تأمین بیش از ۱۸
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مشارکت پتروشیمی‌های عسلویه در تأمین بیش از ۱۸

شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۱۸ هزار تن اکسیژن مایع مورد نیاز ۲۳ بیمارستان را در ۱۱ استان کشور تأمین کرد.


https://www.shana.ir/news/319906/مشارکت-...-تن-اکسیژن