شرکت حامیان صنعت کیمیا

نسخه‌ی کامل: پتروشیمی - فناوری: مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونای پتروشیمی‌ها د
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونای پتروشیمی‌ها د

مرکز واکسیناسیون تجمیعی کووید-۱۹ شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس افتتاح شد که افزون‌بر واکسینه شدن کل جمعیت شاغل در مجموعه‌های پتروشیمی تا یک‌ماه آینده، واکسیناسیون همشهریان ساکن در این روستا نیز با ‏همکاری شورای روستا عملی خواهد بود.‏


https://www.shana.ir/news/320071/مرکز-وا...پارس-گشایش