شرکت حامیان صنعت کیمیا
پتروشیمی - فناوری: مشارکت پتروشیمی‌های عسلویه در تأمین بیش از ۱۸ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: پتروشیمی - فناوری: مشارکت پتروشیمی‌های عسلویه در تأمین بیش از ۱۸ (/showthread.php?tid=192281)پتروشیمی - فناوری: مشارکت پتروشیمی‌های عسلویه در تأمین بیش از ۱۸ - hskco - 04-09-2021

مشارکت پتروشیمی‌های عسلویه در تأمین بیش از ۱۸

شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۱۸ هزار تن اکسیژن مایع مورد نیاز ۲۳ بیمارستان را در ۱۱ استان کشور تأمین کرد.


https://www.shana.ir/news/319906/مشارکت-پتروشیمی-های-عسلویه-در-تأمین-بیش-از-۱۸-هزار-تن-اکسیژن