شرکت حامیان صنعت کیمیا
صنعت نفت، گاز و پتروشيمي: پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید - نسخه‌ی قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: صنعت نفت، گاز و پتروشيمي: پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید (/showthread.php?tid=192302)صنعت نفت، گاز و پتروشيمي: پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید - hskco - 04-09-2021

پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید

معاون وزیر نفت در امور گاز، پارس جنوبی را نماد توسعه کشور دانست و گفت: پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید.


https://www.shana.ir/news/320572/پارس-جنوبی-را-باید-فراتر-از-دولت-ها-دید