شرکت حامیان صنعت کیمیا
پتروشیمی - فناوری: مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونای پتروشیمی‌ها د - نسخه‌ی قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: پتروشیمی - فناوری: مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونای پتروشیمی‌ها د (/showthread.php?tid=192331)پتروشیمی - فناوری: مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونای پتروشیمی‌ها د - hskco - 05-09-2021

مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونای پتروشیمی‌ها د

مرکز واکسیناسیون تجمیعی کووید-۱۹ شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس افتتاح شد که افزون‌بر واکسینه شدن کل جمعیت شاغل در مجموعه‌های پتروشیمی تا یک‌ماه آینده، واکسیناسیون همشهریان ساکن در این روستا نیز با ‏همکاری شورای روستا عملی خواهد بود.‏


https://www.shana.ir/news/320071/مرکز-واکسیناسیون-تجمیعی-کرونای-پتروشیمی-ها-در-منطقه-پارس-گشایش