شرکت حامیان صنعت کیمیا
علم و تكنولوژي:تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار آزمایش شد - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار علم و تکنولوژی (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: علم و تكنولوژي:تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار آزمایش شد (/showthread.php?tid=194694)علم و تكنولوژي:تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار آزمایش شد - hskco - 16-05-2019

تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار آزمایش شد

نخستین آزمایش تاکسی هوایی متعلق به شرکت آلمانی لیلیوم انجام شد. این تاکسی هوایی الکتریکی ۳۶ موتور دارد و به طور عمودی از زمین بلند می شود و فرود می آید.


https://www.mehrnews.com/news/4618373/تاکسی-هوایی-آلمانی-برای-نخستین-بار-آزمایش-شد