شرکت حامیان صنعت کیمیا
اخبار بازار برق: دوره آموزشی کنترل فرکانس مبتنی بر سامانه بومی شبیه‌ساز شبکه بر - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بازار برق (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=45)
+--- موضوع: اخبار بازار برق: دوره آموزشی کنترل فرکانس مبتنی بر سامانه بومی شبیه‌ساز شبکه بر (/showthread.php?tid=194697)اخبار بازار برق: دوره آموزشی کنترل فرکانس مبتنی بر سامانه بومی شبیه‌ساز شبکه بر - hskco - 16-05-2019

دوره آموزشی کنترل فرکانس مبتنی بر سامانه بومی شبیه‌ساز شبکه بر

دوره آموزشی کنترل فرکانس مبتنی بر سامانه بومی شبیه‌ساز شبکه برق با حضور پروفسور شهرام کوهساری از اساتید برجسته دانشگاه امیرکبیر، برای دو گروه از کارشناسان مرکز کنترل پشتیبان دیسپاچینگ ملی به میزبانی مرکز بین المللی آموزش‌های تخصصی مدیریت شبکه (IGMC-ITC) در اسفند 1397برگزار شد.https://www.igmc.ir/news/ID/12597/دوره-اموزشی-کنترل-فرکانس-مبتنی-بر-سامانه-بومی-شبیهساز-شبکه-برق-برگزار-شد