شرکت حامیان صنعت کیمیا
بورس:«های وب» به دارایی های خود افزود - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بورس (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: بورس:«های وب» به دارایی های خود افزود (/showthread.php?tid=195528)بورس:«های وب» به دارایی های خود افزود - hskco - 13-06-2019

«های وب» به دارایی های خود افزود

شرکت داده گستر عصر نوین دو شرکت غیر بورسی پارسان لین ارتباطات و شرکت پارس ارتباطات را خرید.


https://www.sena.ir/news/57959/های-وب-به-دارایی-های-خود-افزود