شرکت حامیان صنعت کیمیا
علم و تكنولوژي:اسپیس ایکس ۳ ماهواره کانادایی به مدار زمین برد - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار علم و تکنولوژی (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: علم و تكنولوژي:اسپیس ایکس ۳ ماهواره کانادایی به مدار زمین برد (/showthread.php?tid=195534)علم و تكنولوژي:اسپیس ایکس ۳ ماهواره کانادایی به مدار زمین برد - hskco - 13-06-2019

اسپیس ایکس ۳ ماهواره کانادایی به مدار زمین برد

یک موشک فالکون ۹ متعلق به شرکت اسپیس ایکس ۳ ماهواره کانادایی را برای رصد زمین به آسمان برد. این موشک قبلا نیز پرتاب شده بود.


https://www.mehrnews.com/news/4639678/اسپیس-ایکس-۳-ماهواره-کانادایی-به-مدار-زمین-برد