بورس:نقش موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر روند بازارسرمایه - نسخه قابل چاپ
شرکت حامیان صنعت کیمیا
بورس:نقش موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر روند بازارسرمایه - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بورس (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: بورس:نقش موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر روند بازارسرمایه (/showthread.php?tid=213486)بورس:نقش موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر روند بازارسرمایه - hskco - 27-02-2020

نقش موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر روند بازارسرمایه

مجتبی افشاری: «در سال جاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با مشارکت فعال در بازار سرمایه، نقش موثری در ثبات روند صعودی بازار داشته‌اند.»


http://www.sena.ir/news/63845/نقش-موثر-صندوق-های-سرمایه-گذاری-بر-روند-بازارسرمایه