ارز:دينار کويت KWD در تاریخ 1398/12/10 : ( 1KWD = 137257 IRR ) - نسخه قابل چاپ
شرکت حامیان صنعت کیمیا
ارز:دينار کويت KWD در تاریخ 1398/12/10 : ( 1KWD = 137257 IRR ) - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بانک و بیمه (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=21)
+--- موضوع: ارز:دينار کويت KWD در تاریخ 1398/12/10 : ( 1KWD = 137257 IRR ) (/showthread.php?tid=213642)ارز:دينار کويت KWD در تاریخ 1398/12/10 : ( 1KWD = 137257 IRR ) - hskco - 01-03-2020

دينار کويت KWD در تاریخ 1398/12/10 : ( 1KWD = 137257 IRR )

137257


/ExRates/rates_fa.aspx?date=2020/2/29