شرکت حامیان صنعت کیمیا
بورس:شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بورس (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: بورس:شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان (/showthread.php?tid=213710)بورس:شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان - hskco - 02-03-2020

شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.


http://www.sena.ir/news/63888/شرط-بانک-مرکزی-برای-انتقال-وجه-بالای-۲۰۰-میلیون-تومان