شرکت حامیان صنعت کیمیا
علم و تكنولوژي:گرمایش زمین تابستان استرالیا را یک ماه طولانی‌تر کرد - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار علم و تکنولوژی (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: علم و تكنولوژي:گرمایش زمین تابستان استرالیا را یک ماه طولانی‌تر کرد (/showthread.php?tid=213802)علم و تكنولوژي:گرمایش زمین تابستان استرالیا را یک ماه طولانی‌تر کرد - hskco - 03-03-2020

گرمایش زمین تابستان استرالیا را یک ماه طولانی‌تر کرد

گرمایش زمین هر روز در حال نمایش تبعات خود برای جهانیان است و افزایش یک ماهه تابستان در کشور استرالیا یکی از این پیامدها است.


https://www.mehrnews.com/news/4868681/گرمایش-زمین-تابستان-استرالیا-را-یک-ماه-طولانی-تر-کرد