شرکت حامیان صنعت کیمیا
صنعت:بازفعال‌سازی ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در سال 99 - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: صنعت:بازفعال‌سازی ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در سال 99 (/showthread.php?tid=215754)صنعت:بازفعال‌سازی ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در سال 99 - hskco - 23-05-2020

بازفعال‌سازی ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در سال 99

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از برنامه‌ریزی برای بازفعال‌سازی یک هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط غیرفعال در سال ۹۹ خبر داد. اصغر مصاحب افزود: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده یک هزار و ۲۰۰ واحد از این بنگاه‌ها در داخل سازمان صنایع کوچک و ۳۰۰ واحد دیگر با نظارت این سازمان، اما توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بازفعال‌سازی می‌شوند.


https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3656761