ارز:يکصد روپيه پاکستان PKR100 در تاریخ 1400/3/20 : ( 1PKR100 = 26974 IRR ) - نسخه قابل چاپ
شرکت حامیان صنعت کیمیا
ارز:يکصد روپيه پاکستان PKR100 در تاریخ 1400/3/20 : ( 1PKR100 = 26974 IRR ) - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بانک و بیمه (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=21)
+--- موضوع: ارز:يکصد روپيه پاکستان PKR100 در تاریخ 1400/3/20 : ( 1PKR100 = 26974 IRR ) (/showthread.php?tid=234328)ارز:يکصد روپيه پاکستان PKR100 در تاریخ 1400/3/20 : ( 1PKR100 = 26974 IRR ) - hskco - 11-06-2021

يکصد روپيه پاکستان PKR100 در تاریخ 1400/3/20 : ( 1PKR100 = 26974 IRR )

26974


/ExRates/rates_fa.aspx?date=2021/6/10