شرکت حامیان صنعت کیمیا
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن کلره(chlorinated polyethylene) - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: خدمات شرکت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن کلره(chlorinated polyethylene) (/showthread.php?tid=2469)طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن کلره(chlorinated polyethylene) - hskco - 26-12-2012

فصل اول-معرفی محصول


معرفی محصول، تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی............................................


1-1-


معرفی استاندارهای جهانی محصول...............................................................................


1-2-


کاربرد محصول و ارائه الگوی مصرف..............................................................................


1-3-


معرفی مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین.....................................................................


1-4-


بررسی قیمت جهانی..........................................................................................................


1-5-


بررسی مسائل زیست محیطی محصول و مواد اولیه...................................................


1-6-


فصل دوم-بررسی بازار جهانی و داخلی


بازار جهانی


بررسی عرضه و تقاضای جهانی........................................................................................


2-1-


تولیدکنندگان عمده جهانی..............................................................................................


2-2-


عرضه و تقاضای محصول در مناطق مختلف جهان.....................................................


2-3-


واردکنندگان عمده.............................................................................................................


2-4-


صادرکنندگان عمده...........................................................................................................


2-5-


بررسی امکان کسب بازار صادراتی.................................................................................


2-6-


بازار داخلی


بررسی عرضه.......................................................................................................................


2-7-


بررسی مصرف.....................................................................................................................


2-8-


جمع بندی و نتیجه گیری...............................................................................................


2-9-


فصل سوم-بررسی فنی، مالی و اقتصادی


برسی فرآیندهای تولید و انتخاب فرآیند مورد نظر...................................................


3-1-


معرفی صاحبان دانش فنی...............................................................................................


3-2-


تعیین ظرفیت تولید و زمان کارکرد...............................................................................


3-3-


میزان مصرف مواد اولیه....................................................................................................


3-4-


میزان مصرف یوتیلیتی.....................................................................................................


3-5-


نیروی انسانی مورد نیاز.....................................................................................................


3-6-


برآورد زمین،زیر بنای ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی....................................


3-7-


برآورد سرمایه گذاری ثابت..............................................................................................


3-8-


برآورد سرمایه در گردش..................................................................................................


3-9-


برآورد هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصول................................................


3-10-


تعیین فروش سالیانه.........................................................................................................


3-11-


آنالیز حساسیت..................................................................................................................


3-12-


محاسبه سود و زیان..........................................................................................................


3-13-


ارائه شاخص های مالی طرح............................................................................................


3-14-


3-15- تحلیل و جمع بندی نهایی ..............................................................................................


منابع و مراجع مطالعاتی.......................................................................................................


پیوست: محاسبات مالی و اقتصادی طرح بر اساس نرم افزار COMFAR


چکیده طرح تولید پلی اتیلن کلره
مشخصات کلی

موارد استفاده و کاربرد

اصلاح پلیمرها، ساخت لوله ها و شلنگ های مقاوم در برابر حرارت و پوشش مخازن

ظرفیت اسمی طرح (تن در سال)

20000

مواد اولیه مصرفی عمده

پلی اتیلن، گاز کلر،

یوتیلیتی مورد نیاز(سالانه)

الکتریسیته: 10540000 کیلووات ساعت

گاز: 20918000 مترمکعب

آب: 988642 مترمکعب

محل اجرای طرح

مساحت زمین مورد نیاز (مترمربع)

50000

تعداد روز کاری در سال

330

بررسی بازار

قیمت (دلار بر تن)

ژاپن : 3750 و چین : 1605

میزان مصرف داخلی (تن)

فعلی

0

آتی

28000

میزان واردات (تن)

ناچیز

میزان صادرات (تن)

0

میزان تولید داخلی (تن)

0

امکان کسب بازار صادراتی(تن)

1730

مشخصات اقتصادی

زمان اجرای طرح (سال)

2

سرمایه گذاری ثابت (میلیون ریال)

358458 (12320181 یورو+ 179446 م.ر)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

70328

سرمایه کل (میلیون ریال)

428786

نرخ بازده داخلی (IRR)

27.67

نقطه سر به سر در ظرفیت کامل

32

دوره برگشت سرمایه (سال)

3

متوسط قیمت فروش محصول (ریال بر کیلوگرم)

22000

کل فروش سالیانه(میلیون ریال)

440000

سود سالانه طرح (میلیون ریال)

97486

اشتغال مستقیم (نفر)

49


توضیح:


1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع غذليی مشابه و نرم و استاندارد های موجود در این زمینه تهیه شده است.


2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسی، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پیشنهادات رسمی تهیه شده است.


3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهیه شده است.


سال انجام مطالعات: 1389


تلفن:09126809553